בחפירה נחשפו ארבע שכבות משקע (1–4; איורים 1: חתך 1–1; 4), השלוש העליונות התגלו בשני שטחי החפירה ואילו השכבה התחתונה התגלתה רק בשטח A. בשכבה 1, העליונה (L100 בשטח A), התגלתה אדמת סחף חומה כהה, ובה מעט פריטי צור. בשכבה 2 נחשף משקע אפרפר (L101 בשטח A; איור 5), עשיר בגבישי קלציום קרבונט לבנבנים, שמעורבים בו אבני גיר וחלוקי נחל וכן פריטי צור רבים, שחוקים ומכוסים בפטינה. בשכבה 3 נחשפה אדמת סחף חומה בהירה (L103 בשטח A), ובה מעורבים פריטי צור רבים, שחוקים ומכוסים בפטינה. בשכבה 4 נחשפה אדמת גיר רכה לבנבנה (L104 בשטח A), שמעורבים בה אבני גיר שחוקות; זוהי שכבה סטרילית שהתגלתה רק בשטח A.

בשכבות 2 ו-3 נאספו 19421 פריטי צור, הכוללים 832 פריטים מסותתים ו-18589 פריטים טבעיים וחומר גלם (טבלה 1), שרובם שחוקים ומכוסים בפטינה חומה-צהבהבה. צפיפות הפריטים בשטח A גבוהה מזו בשטח B (טבלה 2). הפריטים סותתו מצור מכמה תצורות: בולבוסים, אצבעות וצור לווחי. הרוב המוחלט של הממצא (96%) כולל גושים, שבבים ופריטי צור שלא זוהו. הפריטים המסותתים סותתו בחלקם בטכניקת לבלואה המאפיינת את התרבות המוסטרית מהתקופה הפליאוליתית התיכונה, והם כוללים חודים (איור 6), גרעינים (איור 1:7–5), להבים (איור 6:7–11), נתזים שחלקם משובררים (איור  12:6, 13), מקרצפים, מגרדים וכמות גדולה של פסולת תעשייה.מספר הכלים במכלול קטן (0.18% מהמכלול, 4.1% מהפריטים המסותתים). מרבית פריטי הצור שחוקים, ונראה שהם נסחפו מראש הגבעה שעליה שוכן קיבוץ שער העמקים.
 
 
 
טבלה 1. מיון פריטי הצור
טיפוס
מספר הפריטים (N)
אחוז מהמכלול
אחוז מהפריטים המסותתים
כלים
34
0.18
4.1
נתזים ראשוניים
107
0.55
12.9
נתזים ולהבים
279
1.44
33.5
נתזי לבלואה
62
0.32
7.5
גרעינים
79
0.41
9.5
גרעיני לבלואה
16
0.08
1.9
פסולות גרעין
255
1.30
30.6
גושים
16538
85.16
 
שבבים
2051
10.56
 
סך הכל
19421
100
100
 
  
טבלה 2. צפיפות פריטי הצור בשטחי החפירה
שטח
מספר הפריטים (N)
אחוז מהמכלול
A
11861
61.1
B
7560
38.9
סך הכל
19421
100