תקופת הברזל

סלע האם עשוי תלכיד נחלים (קונגלומרט, לוקוס 7; איור 2). על גביו הצטברה שכבת אדמה חומה כהה (לוקוסים 5 ו-6) שהכילה חרסים המתוארכים לתקופת הברזל. מעל לשכבה זו הופיעה שכבת אדמה חומה אדמדמה (לוקוס 4), שהכילה חרסים מתקופת הברזל וחרסים אחדים מהתקופה ההלניסטית ומתקופת הברונזה התיכונה.
 
סוף התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה
מרבית שטח החפירה היה מכוסה בתשתית רצפה עשויה אבני גוויל קטנות (לוקוס 3; איור 3) שהופרעה מיסודות המבנה החדש. חלק מהרצפה פורק ותחתיה נמצאו חרסים המתוארכים לסוף התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה.
תשתית הרצפה הייתה מכוסה בשכבת אדמה חומה בהירה (לוקוס 2) שהכילה חרסים למן תקופת הברזל ועד לתקופה האסלאמית הקדומה.