בשטח שנסקר, גבעה טרשית, 529 מ' מעל פני הים, חלקה נטוע זיתים וחלקה אדמת בור דלילה, לא נמצאו עתיקות.