מבנה מלבני (אתר מס' 14; 2.5×6.0 מ'; איור 2) בנוי אבני שדה מהוקצעות, בינוניות וגדולות (כ-2 מ' גובה השתמרות) ולו חלון ושני פתחים. לצדו נמצאה מערכת טרסות. מצפון לו נמצאו שרידי חורבה – קירות ושרידי מבנים נוספים (אתר מס' 15).

שומרה עגולה (אתר מס' 16; כ-2 מ' קוטר) בנויה אבני שדה מהוקצעות, בינוניות וגדולות (כ-1.5 מ' גובה השתמרות). לצדה נמצאה תעלה חצובה בסלע.
מערת קבורה חצובה (אתר מס' 19; איור 3) המשולבת במחצבה, כניסתה הרוסה והיא כוללת חדר קבורה וכוכים. כמו כן נסקרה מערה טבעית (אתר מס' 5), ששימשה רועים למגורים ו/או לאחסון.
מתקנים חצובים שכללו שתי גתות ובית בד (אתרים מס' 11, 18, 13 בהתאמה) ופיזור נרחב של חציבות אחרות: מתקנים או מחצבות (אתרים מס' 4-1, 10).
מערכת חקלאית, המורכבת מכמה טרסות (1.5 מ' גובה השתמרות) שביניהן מדרגות בנויות (אתר מס' 12; איור 4). לרוחב המדרונות תועדו טרסות נוספות (אתרים מס' 9-6) וגדרה ששימשה קרוב לוודאי לתיחום חלקות ו/או מכלאה (אתר מס' 17).