מערות

נסקרו מערות חצובות ששימשו לקבורה ו/או למגורים, מערות טבעיות ו/או מחסות סלע, רובם בחלק המזרחי של השטח. למערת קבורה 2 שנמצאה שדודה פתח חצוב עם מגרעת עגולה לאבן גולל בחזיתה וחדר (4×3 מ') עם משכבים. למערה 15 גדר אבן תוחמת בחזיתה, ככל הנראה מכלאת צאן. נראה כי המערה  ששימשה למגורים הייתה במקור מערת קבורה עם חדר (2×2 מ') ומשכב. ממערת קבורה נוספת (16) שרד כוך/משכב
(1.5×1.5 מ'). מערת קבורה 18 כוללת חדר (2×3 מ') וכוך ונראה כי שימשה בשלב מאוחר למגורים. סמוך לה נמצאה מערת קבורה נוספת (19). למערת קבורה 20 כוך ומשכב. לפתחה של מערת קבורה 21 חריץ אנכי לאבן גולל. סמוך למערת קבורה 22 נמצא מקבץ של שלוש מערות קבורה או יותר (23). נוסף על אלה נסקרו כמה מערות טבעיות ומחסות סלע שכללו שתי מערות סתומות (4, 5), מערה טבעית שבחזיתה נתגלו כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה (10), מערה שחזיתה פתוחה ובתוכה ערמת אבנים (25) וכמה מערות/מחסות סלע (24, 26, 27, 35).
 
קירות שדה וטרסות
באתר 1 נמצאו שני קירות בנויים אבני שדה (1.5-1.0 מ' עובי) התוחמים חלקה. אתר 6 הוא קיר מסיבי תוחם חלקה, בנוי אבני שדה גדולות (0.8-0.5 מ'). אתר 7 הוא קיר תוחם חלקה ניצב למדרון ובנוי אבנים גדולות וקטנות (50 מ' אורך, 0.50 מ' רוחב). אתר 9 הוא קיר טרסה בנוי אבני שדה קטנות שנפגע ככל הנראה בעת הנחת קו ביוב. אתר 12 הוא קיר טרסה מעובה שלצדו נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית. באתר 17 נמצאו בתחומי מתחם גדול (160 מ"ר) קירות בנויים משני טורי אבנים גדולות ומסותתות ומילוי אבנים קטנות, סביבם פזורים חרסים מן התקופה הביזנטית. באתר 34 נמצא קיר חלקה (20 מ' אורך) בנוי אבנים ניצבות גדולות (1.0-0.8 מ').
 
שומרה
באתר 14 נסקרה פינת מבנה או שומרה בנויה אבני שדה גדולות (1.5-1.0 מ' עובי).
 
בורות מים
נסקרו שני בורות מים; בבור 3 נמצאה חציבה עגולה, כנראה פתח הבור ובור 40 נפגע בבניית קיר תמך היקפי של שכונת גבעת משואה.
 
מתקנים חצובים
אתר 8 הוא מתקן חקלאי חצוב כלשהו. באתר 11 נמצאו שני ספלולים חצובים (0.4 מ' קוטר) וסמוך להם מתקן מלבני חצוב (1×2 מ') שנמצאו בו חרסים מן התקופה הביזנטית, באתר 36 זוהתה חציבה ואתר 39 הוא מתקן חצוב במדורג.
 
גלי אבנים
בתשעה אתרים (13, 33-28, 37, 38) נמצאו גלי אבנים, כנראה ערמות סיקול (5-4 מ' קוטר), באתר 13 נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית.