החפירה נערכה מתחת לכביש אספלט מודרני, כ-25 מ' ממערב לנחל עטרות. לאורך כ-235 מ' נחפרו חמישה קטעים (A-E, ו-50 מ"ר שטח כולל; איור 2) שלא נמצא בהם כל ממצא מתארך. קטע F נחשף על ידי כלי מכני ולא נחפר. נחשפה תשתית כביש מימי המנדט הבריטי ששימש ציר תנועה ראשי בין ירושלים לרמאללה קודם לסלילת כביש רחב יותר ממזרח.

תשתית הכביש, מתחת לשכבת אספלט וחצץ של כביש מודרני, עשויה אבני שדה קטנות ובינוניות, מונחת על אדמת טרה רוסה (0.25 מ' בקטע A  ו-0.2 מ' בקטע F, ו-0.4 מ' בקטע B; איורים 3, 4). רוחב הכביש אינו ידוע.
באדמת הטרה רוסה, מתחת למפלס האבנים נמצאו נעט שברי כלי חרס שכללו שברי גוף וזרבובית המתוארכת לתקופה הממלוכית.
על פי טכניקת הבנייה זמנו של הכביש אינו קודם לימי המנדט הבריטי וייתכן כי נסלל בתקופת השלטון הירדני. מקורם של החרסים מסחף אדמת הטרה רוסה.