המבנה הגדול מתקופת הברזל (איור 1). המבנה (כ- 10×13 מ'; איור 2) נחשף בצפון-מזרח התל (ריבועים 5-7/O-R). קירו הדרומי (W432) ניצב לקיר הפנימי של חומת הסוגרים הברזלית (W106) וקירו המערבי (W492) מקביל לה (איור 3). נראה שהקיר הצפוני של המבנה היה הקיר הצפוני הפנימי של חומת הסוגרים (W455; רוחב 2.0-1.6 מ'). במבנה היו שישה חדרים מלבניים, שלושה במערב (לוקוסים 450, 500, 502; 1.5-2.0×4.0 מ' כל אחד), שניים במרכז (לוקוס 382, כ-2×4 מ'; לוקוס 454, 2.0×3.5 מ') ואחד במזרח (לוקוס 374, 3×9 מ'). מיקום החדרים דומה לזה שבמגדלי הפינה במערכת ביצור הסוגרים בתל יזרעאל (Levant 26, 1994, Figs. 33, 40), אף ששם, בניגוד לעין גב, בולטים מגדלי הפינה מקו חומת הסוגרים. לא נתגלו רצפות בחדרים, אולם הצטברות המפולות שהייתה דומה לזו שבחדרי הסוגרים, הכילה חומר לבנים שרוף וכמות גדולה של חרסים מהמאות הט'-הח' לפסה"נ. אפשר שהמבנה הגדול שימש קומת מרתף למבנה העל שהיה אולי מגדל או מבנה מבוצר בנוי לבני בוץ. רוחב הקירות החיצוניים של המבנה יותר מ-1 מ' ובקטע הדרומי-מערבי היה דיפון של אבני גזית. המבנה מאוחר לחומת הסוגרים ואפשר ששניהם שימשו מסד לפודיום מורם שעליו נבנה מבנה העמודים התלת-מרחבי, שתאריך בנייתו עדיין אינו ברור.

 
מבנה העמודים התלת-מרחבי הקדום. חלקים נוספים ממבנה זה נחשפו בריבועים 
O-P8 ו-P10. נחשפו הקיר החיצוני הצפוני של המכלול (W431) והקיר שהפריד בין מבנה העמודים הצפוני למרכזי (W505). לקיר 505 מסד אבן ומעליו שתי שורות לבני בוץ
(0.25×0.36 מ') בשלושה נדבכים.
הקיר שהפריד בין החדר המרכזי לחדר הדרומי במבנה העמודים הצפוני (W497) הוא בן שני שלבים. בשלב קדום נבנה הקיר מעמודים מלבניים או עגולים שביניהם שטחים מרוצפים. בשלב מאוחר נוסף קיר אבן לפן הצפוני שהפך אותו לקיר מלא (0.8 מ' רוחב).
מפלס רצפת האבן (לוקוס 504) בחדר הדרומי של מבנה העמודים הצפוני היה גבוה יותר מהמפלס הגבוה של מסד קיר 505 (איור 4). לפיכך נראה שרצפת האבן בחדר ניגשה למבנה העל של הקיר שהיה עשוי מלבנים.
 
שרידים הלניסטיים (איור 5). נחשף מבנה מלבני (לוקוס 464, 2×4 מ', ריבועים O-P6). קירו המזרחי (W446) ניגש לקיר W480 שהוא כנראה חומת העיר מהתקופה ההלניסטית. מידות כלל היחידות הארכיטקטוניות מהתקופה ההלניסטית הקדומה באתר היו 4×4 מ' ובבנייה המאוחרת 2×4 מ'. לפיכך נראה שהמבנה שנחשף הוא מן השלב ההלניסטי המאוחר.
 
בריבוע O5 התגלה בור גדול (לוקוס 507; 1.5 מ' עומק) מצפון לקיר 480. ברום התל נחשף חלקית בניין גדול (ריבוע P10) שנפגע קשה מחפירת תעלות הגנה במלחמת העצמאות בשנת 1948. הקיר הצפוני-מזרחי (W490) נבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ולדרומו הייתה רצפת לוחות אבן (לוקוס 476). אם קיר W257 (כ-1 מ' רוחב) מדרום לרצפה היה הקיר הסוגר של המבנה מצד דרום, אזי המבנה המלבני (לוקוס 476; 6×6 מ') היה המבנה הגדול באתר מהתקופה ההלניסטית ואפשר ששימש מבנה ציבור.