בשטח A נמצאו שרידי מערת קבורה שחלקה המערבי נהרס במהלך עבודות קו התפר. מתארה עגול (כ-2.5 מ' קוטר) והכניסה אליה, ככל הנראה מצפון, מרוצפת אבנים שטוחות, שחלקן מהוקצעות (לוקוס 105). שרידי הריצוף השתמרו גם בחלק המזרחי של המערה (3.0×3.7 מ'). במערה נערכו קבורות משניות בקנקנים חרס, שהונחו במרכז, על גבי הריצוף, ובחלקה המערבי על רצפת הסלע. נחשפו לפחות 19 קבורות באתרן וחלקים מקבורות נוספות שאינן באתרם, שנמצאו פזורים בשטח שבין הקנקנים ועל גבי הריצוף. בחלק המערבי של המערה ניתן היה להבחין לפחות בשני שלבי קבורה, שבהם קבורות משלב I (לוקוסים 110-108, 121-117, 124, 135, 200; איור 2) הונחו ישירות על גבי קבורות משלב II (לוקוסים 126, 144, 145, 147, 153, 154, 160 ו-161; איור 3).

כלי החרס והעצמות נמצאו במצב השתמרות דל אך ניתן היה להבחין בקבורה משנית ובה פרט אחד או שניים. על פי רוב הייתה הקבורה של פרטים בוגרים אך נמצאו גם שיני חלב ועצמות ילדים בקנקנים. עיקר העצמות שהשתמרו כללו עצמות ארוכות ושיני לסתות, עליונה ותחתונה. בשל ההשתמרות הדלה קשה היה לזהות את טיפוסי הכלים אך נראה כי חלקם קנקנים דמויי פטריה (איור 4). מנחות הקבורה כללו בעיקר קערות V מהתקופה הכלקוליתית.
 
בשטח B נמצאו שרידי מערת מגורים, שעל פי שרידי חציבה, פסולת חציבה ופסולת צור רבה ייתכן ששימשה לתעשייה, ללא סימני קבורה. חלקה העליון של המערה לא השתמר וכן חלקה הצפוני שנחתך בעבודות התשתית, כך שלא ניתן היה לעמוד על מתארה. לחלק שהשתמר מתאר מלבני (2.5x 4.0 מ'). על דופנה המזרחית של המערה ניכרים סימני חציבה, המעידים כי עוצבה לפחות בחלקה.
נחשפו שני שלבים. השלב הראשון בחלקה המערבי, כלל שני ריכוזי אבנים (לוקוסים 114, 115; איור 5) וריצוף שברי חרס (לוקוס 116). השלב השני כלל שכבת חיים על גבי רצפת הסלע (איורים 6, 7). שני השלבים מתוארכים לתקופה הכלקוליתית. לשלב השני יש לשייך ככל הנראה ארבעה בורות, במתארים מגוונים, שנחצבו בדופנות המערה. שלושה מהם (לוקוסים 142, 149, 150) נחצבו מלמעלה וייתכן כי כבר בתקופה הכלקוליתית התמוטטה תקרת המערה. לבור 142 מתאר סגלגל (1.4×1.8 מ'). הוא רדוד למדי, הכיל מילוי אדמת טרה רוסה ושברים גדולים של כלי חרס וייתכן ששימש בשלבו האחרון בור אשפה. לבור 150 שהתמלא באדמת סחף מתאר מאורך (0.8×1.4 מ') ורדוד. בור 149 מעוגל (כ-1 מ' קוטר), עמוק יחסית ומלא שבבי גיר קטנים, קרוב לוודאי פסולת חציבה ושברים גדולים של כלי חרס. בתחתיתו נמצא מוקד בנוי מלא אפר (לוקוס 151). לשלב זה יש לשייך מוקד נוסף שנמצא במרכז השטח מלא אפר וכלי חרס שרופים (לוקוס 106). בור נוסף (לוקוס 152) גדול ורדוד נמצא בצדה המזרחי של המערה וייתכן ששימש חדר נוסף שהכניסה אליו הייתה מהחלק הצפוני ההרוס של המערה.
הממצא הליתי מהמערה כולל פסולת סיתות רבה ונראה כי נערכה כאן פעילות חציבת צור וסיתות ראשוני.