הסקר נערך בתוואי כביש, שנועד לחבר בין כביש ירושלים-הר גילה לבין שכונת הר חומה (איור 1). שטח הסקר משופע במתינות למזרח, ובנויות בו מדרגות עיבוד שבחלקן נטועים עצי פרי. מצפון לשטח שוכן מנזר מר אליאס. בכמה מקומות בשטח הסקר תועדו שרידים של אמת המים התחתונה שהובילה לירושלים (5; איור 2). בחלק המזרחי של השטח הנסקר תועד שבר של עמוד אבן, אולי אבן מיל (1; 1.6 מ' אורך, 0.7 מ' קוטר; איור 3). מדרום-מערב לעמוד האבן תועדה חציבה סגלגלה, רדודה, ובמרכזה ספלול, כנראה מתקן לסחיטת שמן מזיתים (2; איור 4); מסביב למתקן נחצבו תעלות רדודות וספלולים. במרכז שטח הסקר תועד בור מים חצוב (3), שלו פתח רבוע בנוי באבנים; בסביבת הבור פזורים חרסים רבים מתקופת הברזל 2 ומן התקופות הרומית והביזנטית. סמוך לבור המים תועדה מערה סגלגלה חצובה (4), שבפתחה נבנה קיר בן זמננו. במזרח שטח הסקר תועדו חציבה מלבנית, אולי מערת קבורה (6), וסמוך אליה שוקת אבן שבורה (7; 0.5×0.6 מ'). כן תועדו קירות שדה ששימשו למטרות שונות (11-8); אפשר שקיר 11 קשור לאמת המים התחתונה לירושלים.