נחפר ריבוע אחד סמוך לרחוב משה קול, מדרום, במדרון שלוחה המשתפל לדרום אל נחל רקפות. נחשף חלקו התחתון של בור מים מעוגל חצוב בסלע גיר (2.30×2.85 מ', 1.35 מ' עומק השתמרות; איורים 1, 2). קרקעית הבור משתפלת למערב. בצד הצפוני-מערבי של הקרקעית נחצבה גומת שיקוע עגולה (0.4 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק). הבור טויח בשכבה אחת של טיח אפור בהיר שמעורבים בו חצצים (7 ס"מ עובי מרבי בדפנות, 9 ס"מ עובי בקרקעית). הבור הכיל מילוי מכוון של אבני צור רבות בגדלים שונים וחרסים, המתוארכים ברובם לתקופה הרומית הקדומה, ובהם גביע (איור 3: 2), סירי בישול (איור 3: 3, 4), אמפורה (איור 3: 5), קנקנים (איור 3: 9-6) ופך (איור 3: 10). על קרקעית הבור התגלה שבר יחיד של בסיס קנקנית מתקופת הברזל (איור 3: 1). על סמך הטיח והממצא הקרמי זמנו של הבור התקופה הרומית הקדומה, ונראה כי הוא היה קשור ליישוב באזור. במרחק של כ-120 מ' מצפון-מזרח לחפירה התגלו בסקר שנערך בעבר שרידים מימי הבית השני (קלונר ע', תשס"א, סקר ירושלים, האזור הצפוני-מערבי, עמ' 168).