בריבוע (16 מ"ר) נחשפו שרידים מקוטעים של שלושה קירות אבן מחוברים (W108–W106), התוחמים מתקן אבן (כ-2.0 × 2.5 מ') שנמצא על סלע הבזלת הטבעי (איור 1). הקירות בנויים מאבנים גדולות ומהוקצעות במשולב עם אבנים קטנות מעובדות בגסות והשתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים (0.6 מ'). אותרו קטעי טיח שכיסו את הקירות ואת הרצפה (לוקוס 102); בכמה מקומות הובחנו שלוש שכבות טיח שהכיל שברי חרסים  מצולעים מהתקופה הרומית או הביזנטית, תאריך טיוח המתקן הקטן, אולי בריכה. אפשר שהבריכה נבנתה בתקופה הרומית התיכונה והמשיכה בקיומה לתקופה הביזנטית. מיקומה מצביע אולי שתפקידה היה ללכוד את המים העודפים של המעיין לצורכי שתייה של בעלי החיים, או אולי להשקיית פרדסים.
החפירה המצומצמת העלתה עדות לפעילות סביב מקור המים בתקופות הרומית והביזנטית, בזמן שקהילה יהודית שהיה לה בית כנסת חייתה באתר של כפר מצר (עתיקות 134-117:25).