שטח א' (10 דונם; נ"צ — רי"ח 20041/64372; רי"י 15041/14372) נמצא על השיפולים הדרומיים-מערביים של גבעת בוכמן. האזור בנוי בעיקר ממסלע גיר ונארי ומקטעים קטנים המכוסים בגרומוסול. בכל השטח התגלה צור מותז בצפיפות בינונית (1020 פריטים למ"ר). בשני מקומות התגלו ריכוזים של כלים בצפיפות גבוהה המצביעים על פעילות ממושכת, אך לשני המכלולים אופי שונה. המכלול הראשון כולל גרעינים, נתזים ומוצרי לוואי של תעשיית כלים דו-פניים. מהכלים בלטו כמה גרזני צור שיוצרו בטכניקה המאפיינת את התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית א' (האלף הי' לפני זמננו; איור 1). ריכוז הכלים שייך כנראה לאתר נאוליתי גדול שהשתרע על המדרון הצפוני של הגבעה ושנערכה בו חפירת הצלה על ידי ו' זבינוביץ. המכלול השני נמצא כ-100 מ' ממערב למכלול הראשון ובו להבים וכלים על להבים בצפיפות של עד 50 פריטים למ"ר, בהם גרזן (איור 2: 1) ושלושה להבי מגל. הלהבים עשויים על להבים רחבים ומשובררים בשברור לחץ (איור 2: 2) שניכר על גחון הכלי ועל גבו. הקצה הפעיל משונן שינון עמוק. להבי מגל מטיפוס זה אופייניים לתרבות יריחו IX (הלודאית) של התקופה הנאוליתית הקרמית (האלף הז' לפני זמננו).

 

שטח ב' (כ-20 דונם; נ"צ — רי"ח 20007/64374; רי"י 15007/14374). פני השטח מכוסים בסלע גירני ובגושים גדולים של צור (8-6 מ') המופיעים ברצועה החוצה את הגבעה ממזרח למערב. שברי צור טבעי בצפיפות גבוהה שהתגלו בסקר נוצרו בבליה כימית ומיכנית של גושי הצור.