השטח (85 × 60 מ') בחלק הדרומי-מזרחי של גבעת עדן, דרומית-מערבית לכביש 70. נבדקו חמישה מכלולים הבנויים מעל סלע הנארי (איור 1) ובהן ערמות סיקול (1, 2, 3, 4). הקירות (W505 ,W501 ,W201 ,W102) בנויים מנדבך אחד של אבני גוויל בגודל בינוני (0.30 × 0.28 × 0.20 מ'). חלק מהקירות היו מכוסים בערמות סיקול של אבני גוויל במגוון גדלים (0.12 × 0.10 × 0.07 מ').