ריבוע A (מידות 2.5X5.0) נפתח על שפת תעלת הניקוז. בעומק של 0.15 מ' מתחת לפני השטח נחשף בור סגלגל (לוקוס 100; 1.6-1.4 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק; איורים 4-2), ובו אדמה אפורה. הבור מתרחב בחלקו התחתון. בעומק 0.6 מ' התגלתה בתוך הבור לבנה בצבע חום בהיר (0.12 X 0.20 X0.20מ'), הצמודה לדופן הצפונית של הבור. בקרקעית הבור נחשפה שכבת אדמה לבנה-אפורה (2-3 מ"מ עובי). בבור התגלו שברי כלי חרס, המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב', ובהם קנקנים (איור 5: 2, 3), לרבות קנקן מטיפוס "Red White Blue" (איור 5: 4), ולתקופת הב"מ 2, ובהם קערות (איור 5: 7, 8, 14-12) וסיר בישול (איור 5: 18). כן התגלו בבור עצמות בעלי חיים. צורת הבור מזכירה פיר קבורה, אולם לא התגלו בתוכו עצמות אדם והממצאים שכן התגלו בו אינם רומזים על קבורה, אלא שהיה זה בור אשפה.
 
ריבוע B (איור 6) נפתח על שפת תעלת הניקוז, במרחק של כ-15 מ' מדרום-מערב לריבוע A. נחשף בור אשפה, שמתארו אינו ברור ורק חלקו נחפר (לוקוס 200; 0.6 מ' רוחב עליון, 2 מ' רוחב תחתון, 1.62 מ' עומק). הבור הכיל אדמה אפורה שמעורבים בה חרסים, המתוארכים ברובם לתקופת הב"ת 2ב', ובהם קרטר (איור 5: 5) וקנקן (איור 5: 6), ולתקופת הב"מ 2, ובהם קערות (איור 5: 11-9, 15), קדרות (איור 5: 16, 17), קנקן (איור 5: 19) וצפחת (איור 5: 20). כן, התגלה בממצא הקרמי בבור שבר יחיד של שפת פערור שזמנו תרבות ואדי רבה (איור 5: 1). מדרום-מזרח לבור, בתחתית תעלת הניקוז, נחשף קיר, שנבנה משורה אחת או משתי שורות של לבנים (לוקוס 201; 1.2 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב מרבי; איור 7). הלבנים אינן אחידות בצורה ובצבע והשתמרותן גרועה; ייתכן שהן בשימוש משני. הקיר מגיע עד סמוך לשפת בור האשפה, אך לא ברור אם יש קשר ביניהם. בין הלבנים ומצפון לקיר התגלו שברי קנקנים.
 
ריבוע C נפתח על שפת תעלת הניקוז, במרחק של כ-30 מ' ממערב לריבוע B. התגלו מעט חרסים לא אינדיקטיביים ופסולת תעשיית כלי צור הפזורים עד לעומק של 0.5 מ' מתחת לפני השטח.