בשוליים הצפוניים של השלוחה נחשפה מחצבה ובשוליים המזרחיים שרידי גת משוכללת. הגת נהרסה ברובה מהכלים המכניים ושרדו ממנה רק משטח עבודה שהקיף אותה והיה מרוצף באבני פסיפס לבנות ובור איגום שנחצב בסלע האם (3.2 × 3.6 מ'; 2.3 מ' עומק) ולתחתיתו הובילו עשר מדרגות מרוצפות אבני פסיפס לבנות. בפינה הדרומית-מערבית של בור האיגום נחשף בור שיקוע חצוב.