בחפירת בדיקה בשיפוליו המערביים של אתר קריית אתא נפתח ריבוע אחד ונתגלו בו שרידיו האחרונים של קיר במצב השתמרות גרוע (הרשאה מס' 4424-A*; נ"צ רי"ח 21016-18/74547-49; רי"י 16016-18/24547-49). נמצאו כמה אבני גזית לא באתרן, שתיים מהן הונחו על קרקע טבעית והן כנראה שרידי הקיר שכיוונו מזרח–מערב. ליד הקיר נתגלו כמה חרסים המתוארכים לתקופה הממלוכית, ככל הנראה זמנו של הקיר.