שכבה IV (איור 3). התגלו שרידי קיר (W11) ובור חצוב דמוי חרוט (L109; קוטר עליון כ-0.7 מ', קוטר תחתון 1.4 מ', עומק 2.76 מ'). קיר 11 נבנה על הסלע באבני גזית מגיר והשתמר לגובה שני נדבכים. נראה שקיר זה הוא חלק ממבנה שנמשך אל מחוץ לתחום החפירה. את הקיר כיסתה הצטברות של אדמה חומה, שמעורבים בה אבנים קטנות וחרסים המתוארכים לתקופות הרומית והעבאסית. בתוך הבור התגלה מילוי אדמה בצבע חום כהה, שמעורבים בה הרבה אבני גיר מסותתות. הישר מעל תחתית הבור (L122) התגלתה הצטברות אדמה בצבע בהיר, שמעורבים בה שברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופה העבאסית, ובהם שני שברי נרות.

 
שכבה II (איור 4). התגלו כבשן סיד עגול חצוב בסלע (L110; כ-4.3 מ' קוטר תחתון, 3.64 מ' עומק) ושני בורות פסולת (L124 ,L121 ,L118). חלקו התחתון של הכבשן טויח מפנים בטיח אפור (כ-3 ס"מ עובי). בחלקו העליון של הכבשן נחצב פתח חצי עגול (0.6 מ' רוחב), ששימש כארובה לכבשן. סמוך לפתח התגלתה תעלה רדודה חצובה בסלע (0.1 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק; איור 5); נראה שהיא קדומה לכבשן ושימושה לא ברור. בצדדים הדרומי-מערבי והצפוני-מערבי של הכבשן נחצבו שני תאים; הם לא נחפרו מטעמי בטיחות, אך נראה שהם סתומים באדמה ופסולת בת-זמננו. ייתכן שאחד התאים הוא פתח הכבשן. הישר מעל קרקעית הכבשן התגלתה שכבת אפר וסיד (L133; כ-0.7 מ' עובי; איור 6). מעל שכבה זו התגלו הרבה אבני גיר גדולות מסותתות היטב, שנזרקו כנראה לתוך הכבשן לשרפה. בחלקו העליון של הכבשן התגלה מילוי של אדמה והרבה פסולת בת-זמננו (L110), ונראה שהכבשן היה גלוי עד לפני שלושים-ארבעים שנים. בור הפסולת המזרחי (L118) נחצב בסלע; חציבתו פגעה בדופן בור 109 משכבה IV. הישר מעל קרקעית הבור התגלו חרסים מהתקופות העבאסית והממלוכית. בתוך הבור התגלה מילוי של אדמה כהה והרבה פסולת בת-זמננו. חציבתו של בור הפסולת המערבי (L124 ,L121) פגעה בקיר 11 משכבה IV. בתוך הבור התגלו חרסים מהתקופות הרומית, העבאסית והממלוכית.
 
שכבה I. נחשפו קיר שמהלכו מעוגל (W10) ורצפת אבן (L111). הקיר הושתת על שכבת אפר ונבנה מאבני גיר מסותתות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. ממערב לקיר התגלה מילוי של אדמה, אפר רב וחרסים מהתקופה העות'מאנית. נראה שהקיר היה חלק ממתקן בישול. הרצפה נבנתה מאבני גוויל בינוניות מגיר. מעל הרצפה התגלו הרבה שברי כלי חרס, ובהם מקטרות, המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
 
כן התגלו בחפירה בור מלבני חצוב (L107; מידות 0.55×0.90 מ', 0.7 מ' עומק; איור 7) ומחצבה לאבני בנייה (L105). בדופן הדרומית של הבור נחצב פתח קשות (0.5×0.6 מ'), המוליך אל חלל שלא נחפר מטעמי בטיחות. אפשר שהבור והפתח הם חלק ממערת קבורה או מתקן כלשהו. במחצבה ניכרת חציבה ישרה (0.4×1.0 מ', 2 ס"מ עומק). הבור והמחצבה התגלו מכוסים באדמה, שמעורבים בה כמות רבה של פסולת בת-זמננו וחרסים מהתקופות הממלוכית והאסלאמית הקדומה. אי אפשר לתארך את הבור והמחצבה.