החפירה נערכה בשלושה שטחים (A, B, E; איור 1) ממזרח לבית כנסת מהמאה הה' לסה"נ (מגנס ואחרים 2020). בחפירות קודמות באתר נחשפו שרידים מתקופות הברונזה הקדומה 1ב' והביזנטית (י' צור, מידע בעל פה; איור 1: 7941-A) ומערת מסתור (שבטיאל 2012; זינגבוים ובדיחי 2022; איור 1: 8606-A).

 
שטח A (איורים 2, 3). בהצטברות אדמה על פני השטח (351L, 352L) נחשפו ראש קיר (לא נחפר) ואבן גדולה, אולי חוליית עמוד (350L).
 
שטח B (איורים 4, 5). החפירה התמקדה בחשיפה מחדש של שרידים שנחפרו בעבר (הרשאה מס' 8176-A) וניסיון לזהות המשך למבנים; לא נחשפו שרידי בנייה נוספים.
 
שטח E (איורים 6, 7). נחשף קטע מדרך אזורית קדומה (451L, 452L), שחצתה את האתר וחיברה מעיין שלרגלי הגבעה ליישוב שבראשה. את הדרך כיסתה מפולת אבנים (450L). בהצטברות אדמה שכיסתה את הדרך נמצאו חרסים שחוקים המתוארכים לתקופות הביזנטית עד העות'מאנית.