לקראת סלילת צומת כבישים מס' 3 ו-443 במודיעין נערך סקר מדרום לחורבת חמים (רשיון מס' 75/02-G*; נ"צ — רי"ח 1987-2007/6477-82; רי"י 1487-1507/1477-82) על ידי א' שמואלי ול' ברדה מטעם רשות העתיקות. רוב השטח שנסקר נפגע בעבר מכלים מכנים. משני צדי כביש 443 נסקרו שש מדרגות עיבוד הבנויות 2–3 נדבכים של אבני שדה. סמוך לאנדרטת חיל הרפואה נתגלתה מערה שככל הנראה שימשה בור מים. פתח המערה (3 X 4 מ') פונה למערב, חלק מתקרתה התמוטט ומעל החלק הנותר נראים סימני חציבה של תעלות רדודות להטיית מי גשם. נאספו כמה שברי גוף לא אינדיקטיביים.