באתר רמלה (דרום) נערכו חפירות ארכיאולוגיות רבות, ונחשפו בהן שרידים למן התקופות הפרהיסטוריות ועד ימינו (גורזלזני, יהודה וטורגה 2010, ור' שם הפניות).
נחפרו שני ריבועים, המרוחקים 47 מ' זה מזה, בשוליים הצפוניים של האתר. נחשפו בהם שרידי בנייה דלים, המתוארכים לתקופה העבאסית (לא שורטטו). בריבוע האחד נחשפה בעומק 5 ס"מ מתחת לפני השטח תשתית, שנבנתה מאבנים קטנות שלוכדו בטיח; השתמרותה גרועה. בחפירת הריבוע נמצאו חרסים אחדים מהתקופה העבאסית (לא צוירו). בריבוע השני נחשפו בעומק 0.25 מ' מתחת לפני השטח שרידי מתקן, שנבנה מאבני גיר במגוון גדלים. המתקן נמצא פגוע מאוד ועל כן קשה לעמוד על שימושו. סמוך למתקן נמצאו עצמות בעלי חיים (לא זוהו) וחרסים מהתקופה העבאסית (לא צוירו).