נחפר אזור סביב פתח של בור מים פעמוני (1.3 מ' קוטר; איורים 2, 3). בשל בעיית בטיחות לא התאפשרה כניסה לחלל הפנימי של הבור או גישה לצדו הצפוני של הפתח; לפיכך התרכזה החפירה סביב צדו הדרומי של הפתח.

הבור ופתחו ניזוקו מעץ שצמח אל תוך מבנה הבור (2.6 מ' עומק לפחות), לכן קוטרו המדויק של הבור ונפחו אינם ברורים. בתוך הבור ניכרת שכבה עבה למדי של טיח על דופנותיו הפנימיות. בשטח הצמוד לפתח (כ-24 מ"ר) נחשף סלע טבעי ונאספה כמות קטנה של חרסים, בהם קנקן שק המתוארך למאה הד' לסה"נ (איור 4).

נאספו עשרה פריטי צור, מרביתם טריים וחדים, עדות לתזוזה מזערית. 80% מהמכלול הם נתזים. בהעדר פריטים אינדיקטיביים אי אפשר לשייך את המכלול לתקופה או לתרבות כלשהן.
 
הבור הוא בור פעמון טיפוסי לאזורים חקלאיים קדומים. בורות מסוג זה שימשו לאגירת מי גשם לצרכים חקלאיים. מן הממצא הקרמי סביב הפתח אפשר לשער פעילות בתקופה הביזנטית הקדומה. סביר להניח שהבור שימש בתקופה זו, אבל אין בכך עדות לתאריך התקנתו.