אתר 304

נחשפו יסודות מבנה קטן, שנבנה מאבנים גדולות והשתמר עד לגובה 1.8 מ' מעל לסביבתו (איורים 3–6). המבנה מושתת כולו על הסלע. החלל הפנימי מחולק לשני חדרי רוחב מלבניים עם קיר פנימי החוצץ ביניהם.
הקירות בנויים מאבני שדה גדולות שהונחו על אבנים קטנות יותר ומעל לסלע. ארבעה מחמשת הקירות החיצוניים (W5W3 ,W1; רוחב 0.7–0.9 מ' רוחב) בנויים משורת אבני שדה גדולות, ורק הקיר הצפוני (W2; רוחב 1.4–1.5 מ') רחב יותר ובנוי משלוש שורות של אבני שדה גדולות, שנועדו לתמוך במדרון. בהסתמך על גודל האבנים, עובי הקירות והמפולות הגדולות שכיסו אותם (L111 ,L109 ,L107), נראה שהקירות תמכו שתי קומות.
במפולות של כל הקירות וביסודותיהם נמצאו שברי קערות (איור 1:7, 2, 4–7), סיר בישול (איור 9:7) ופערורים (איור 10:7, 11) המתוארכים למאות הח'–הז' לפסה"נ.
החדר המזרחי (L102) הוא חדר רוחבי מלבני (1.9×4.0 מ'; 7.6 מ"ר) שנתחם בארבעה קירות ישרים הבנויים משורה אחת של אבנים שדה גדולות. הכניסה (L106), הבנויה בקיר המזרחי, נתחמת בשתי אבנים גדולות שהוצבו משני צדיה ומרוצפת בשלוש אבני שדה שטוחות. ביסוד הריצוף של הכניסה (L112) נמצאה קדרה מהמאות הח'–הז' לפסה"נ (איור 8:7).
החדר המערבי (L101) הוא חדר רוחבי מלבני (1.90×2.65 מ'; 5 מ"ר) שנתחם בארבעה קירות ישרים הבנויים משורת אבני שדה גדולות. בקיר המזרחי יש פתח גישה
(1.2 מ' רוחב). מעל רצפת הפתח יש אבן שטוחה גדולה (0.40×0.80×1.35 מ') שנפלה כנראה מהמשקוף. ביסודות הפתח (L116), קיר 3 (L110) וקיר 1 (L114) נמצאו שברי כלי חרס מהמאות הח'–הז' לפסה"נ, הכוללים שברים אחדים של קערות מחופות אדום (איור 3:7).
 
קיר הטרסה
לפינה הדרומית-מערבית של מבנה 304 ניגש קיר טרסה ישר (W7) הבנוי מאבני שדה גדולות וקטנות. הקיר (4.2 מ' אורך חשיפה) בנוי ברישול בהשוואה למבנה, ואין לו פן ברור. נראה שהקיר נועד לתמוך את הקרקע במדרון שממערב למבנה. ביסודות הקיר ובמפולתו (L117 ,L107) נמצאו שברי כלי חרס מהמאות הח'–הז' לפסה"נ.
 
נחפר בית חווה קטן בעל שני חדרים מלבניים. ביסודות המבנה נמצאו חרסים מתקופת הברזל 2 המלמדים על זמנו. מבנים דומים אחדים מתקופה זו נחשפו לאורך רכס שועפט
(Rapuano Y. and Onn A. 2004. An Iron Age Structure from Shu‛afat Ridge, Northern Jerusalem, ‛Atiqot 47:119–129). מבנים אלה ומבנה 304 קשורים קרוב לוודאי לפעילות חקלאית שהתקיימה במאות הח'–הז' לפסה"נ לאורך רכס שועפט ונחל צופים; נראה ששימשו לשמירה על מטעים וכרמים (שומרות), מעון לבעלי החלקות, ומקום לאחסון התוצרת.