האתר רוג'ום זכי נזכר בסקר של שומכר משנות ה-80 של המאה הי"ט (G.Schumacher, The Jaulan, London, 1888, p. 257 [Tell Zakiteh]) והוא נסקר על ידי חוליית סקר החרום בתחילת שנות השבעים של המאה הכ' (ק' אפשטיין וש' גוטמן, הסקר ברמת הגולן, בתוך: מ' כוכבי [עורך], יהודה שומרון והגולן, הסקר הארכיאולוגי בשנת תשכ"ח, ירושלים, תשל"ב, עמ' 286) וכן על ידי חוליית סקר ישראל בשנות התשעים (רישיון מס' 108/1993-G). בסקרים נמצאו כמה בורות מים, באר וחלקי בית בד ונאספה קרמיקה מן התקופות הרומית הקדומה והמאוחרת, הביזנטית, הממלוכית, העות'מאנית והמודרנית.

 

החפירה נערכה בחלק המזרחי של האתר, בשטח טרשי של בזלת הכיסוי. נפתח ריבוע אחד (4×5 מ') ונחשפה בו שכבת אבנים עם מעט שברי כלי חרס. לאחר הסרת שכבת האבנים נחשף הסלע שעליו ממצא כלי חרס המתוארך למן התקופה הרומית (המאות הג'–הה' לסה"נ) עד הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ).

 

ניכר כי שטח החפירה נמצא מחוץ לשטח אתר היישוב, ממזרח לו. כ-40 מ' מדרום-מזרח לחפירה, נמצאו על ידי חוליית הסקר של שנות התשעים שרידי בית בד וייתכן כי בשטח הסמוך יש מתקנים חקלאיים נוספים הנפוצים סמוך ליישובים מתקופות אלו בגולן.