מחצבה 1 – מחצבת חצר קטנה (2.1 × 5.2 מ', 0.3 מ' עומק כ-3 מ"ק נפח; איור 1). בחלק המערבי תעלת חציבה (0.1 מ' רוחב).
מחצבה 2 – מחצבת מדרגות (3.5 × 6.0 מ', 0.4 מ' עומק, כ-6 מ"ק נפח; איורים 2, 3).
מדרגה חקלאית – כ-15 מ' מצפון למחצבה 1, חלק ממערך מדרגות חקלאיות הבנויות על המדרון המערבי של השלוחה (35-20 מ' אורך, 8-5 מ' רוחב; איור 4).