מדרום לו נחפר חדר שהובחנו בו שני שלבים: שלב קדום ובו רצפת פסיפס פשוטה ושלב מאוחר שבו חולק החדר לשניים ובפינתו הצפונית-מזרחית נבנתה אמבטיה. במפולת בבית המרחץ נתגלו קטעי צינורות מים וצינורות אוויר חם (טובולי).

בחלק הצפוני של השטח נמצאו קטעים מארבעה חדרים שרוצפו באבן וגיר כתות.