מתקנים. הגת (F2; איור 2) חצובה בסלע אם, ולה משטח דריכה רבוע רדוד, הנטוי מעט לכיוון בור איגום רבוע. חפירת הפיר (F3; כ-0.4 מ' קוטר, מעל 2 מ' עומק), שחלקו חצוב וחלקו טבעי, לא הושלמה. האגן עגול (0.5 מ' קוטר, כ-0.5 מ' עומק) וחצוב בסלע.

 
פריטי צור. על פני מדרגות הסלע וביניהן נמצאו 2,639 פריטי צור (כ-80% שבבים וגושים וכ-20% נתזים). במכלול להבים אחדים (0.3%), גרעינים ופסולות גרעין (כ-1%) וכלים ושברי כלים (כ-1%). בין הכלים בולטים גרזנים דו-פניים ושבריהם (60%) מטיפוס השכיח בתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'.
 
סימני חציבה קדומים. על פני מדרגות הסלע וקצותיהן זוהו סימנים רבים דמויי ספלולים במגוון גדלים (איור 3). סימנים דומים תועדו בחפירות סמוכות (גרוסמן וגורן-ענבר תשע"א) וזוהו בהם סימני חציבה של גושי צור מתוך שכבת הנארי הרכה החשופה על פני השטח. גושי הצור שימשו להכנת הגרזנים, שעל פי דגמי השבירה שלהם היו בשימוש אינטנסיבי.
 
נחשפו מתקנים ללא ממצאים מתארכים. גתות דומות רבות תועדו לצד מתקנים חצובים באזור מודיעין (ספיבק 2012; ר' הפניות שם) ולרוב לא הייתה אפשרות לתארכן או לשייכן ליישוב מסוים. סביר להניח שמרביתן נכללו בגבולות העורף החקלאי של החורבות הרבות הפרוסות על פני הגבעות הטרשיות באזור מודיעין (למשל, עד 2011). ריכוזי צור מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' נפוצים באזור מודיעין (ספיבק 2012; ר' הפניות שם). כלי האבן השכיחים ביותר במכלולים אלה הם גרזנים דו-פניים שעוצבו בהתזה רוחבית, טכניקה אופיינית לתקופה. הכלים הוכנו בדרך כלל מצור מקומי. תיעוד של סימני חציבה וניתוח דגמיהם תורמים רבות לחקר ראשית התקופה הניאוליתית.