מחצבה K (איור 4) משתרעת במדרון, במפלס הנמוך ב-4.5 מ' ממחצבה L. נחפר כשליש משטח המחצבה בחלקה הצפוני-מערבי (כ-10×30 מ'). דופנותיה הדרומית והמזרחית נמצאות מחוץ לשטח החפירה. בדופן המערבית של המחצבה (L203) נחצבו חמש עד שבע מדרגות חציבה (כ-5 מ' עומק). בחלקה העליון של דופן זו הובחנו סימנים של קידוחים בני ימינו (2.5 ס"מ קוטר, 1 מ' עומק) שלתוכם הוכנס חומר נפץ. בדופן המזרחית (L208) נחצבו עד חמש מדרגות חציבה. תחתית המחצבה מדורגת ונותרו בה סימנים רבים של חציבה וניתוק של אבנים (כ-0.4×0.5×1.0 מ' מידות האבנים). בחלקה הצפוני של המחצבה נחצבו מדרגות רחבות (L202 ,L201), שנועדו כנראה לאפשר מעבר למחצבה הסמוכה.

 
מחצבה L (איור 5) חולקה לארבע יחידות (L4L1), לצורכי חפירה. המחצבה נחפרה בחלקה הדרומי (כ-12×50 מ'), ואילו חלקה הצפוני נמצא מחוץ לשטח החפירה. בדפנות המזרחית (L221) והצפונית (L222) של יחידה 1 נחצבו 12 מדרגות חציבה לכל היותר ובדופן הדרומית של יחידה זו (L224) נחצבו שמונה מדרגות חציבה לכל היותר (כ-0.4 מ' עומק המדרגה). יחידה 2 גבוהה ב-1 מ' מיחידה 1 והיא מתרחבת כלפי צפון. בדופן המזרחית שלה (L225) נחצבו 12 מדרגות חציבה לכל היותר. בתחתיתה (L228) נותרו סימני האבנים שנחצבו ונותקו מתוכה (כ-0.4×0.5×1.0 מ' מידות האבנים). במרכזה נחשפה אבן גדולה במיוחד (L226; מידות 1×1×2 מ'). במרכז המחצבה, ביחידה 3, נחשפו גוש סלע בולט (L229; מידות 3×4×7 מ') ומסביבו חציבות עמוקות. בדופן הדרומית של יחידה זו (L231) נחצבו שש מדרגות חציבה לכל היותר. יחידה 4 נחשפה בשלמותה. בדופן המערבית שלה (L232) נחצבו תשע מדרגות חציבה לכל היותר. בדופן הדרומית של יחידה זו (L233) השתמרו בחלק התחתון שתיים–שלוש מדרגות חציבה, ואילו בחלק העליון נעשו קידוחים בימינו (2.5 ס"מ קוטר, 1 מ' עומק). בתחתית יחידה זו נחשפו שלוש תעלות ניתוק (L234; כ-3 מ' אורך, כ-5 ס"מ רוחב, כ-0.1 מ' עומק), וביניהן שתי רצועות סלע מקבילות זו לזו (כ-0.9 מ' רוחב).
 
גובה מדרגות החציבה, סימני האבנים שנותקו ותעלות הניתוק מעידים כי במחצבות K ו-L נחצבו אבנים במידות דומות (0.4×0.5×1.0 מ' בממוצע). על הסלע בתחתית המחצבות התגלה מילוי עפר ושברי אבנים, ובו חרסים אחדים המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית הקדומה. המחצבות שנחשפו בחפירה הן חלק מקבוצה גדולה של מחצבות שהתגלו על פני שטח נרחב בצפון ירושלים וסיפקו לעיר אבני בנייה החל מהתקופה הרומית הקדומה ועד לימינו.