בחודש יולי 2012 נערכו ברח' ראובן חתכי בדיקה בכלים מכניים, במרחק של כ-180 מ' דרומית-מערבית לחפירה ברח' הרכבת (הרשאה מס' 5863-A). בשלושה חתכים התגלתה שכבת צור עבה המכילה כלי צור פליאוליתיים. לפיכך מטרת החפירה הנוכחית הייתה לבחון אם שכבת הצור שזוהתה היא חלק משכבת הסחף שזוהתה ברח' הרכבת או שהיא מייצגת אתר ארכיאולוגי אחר.

 
נפתח ריבוע חפירה (5 × 5 מ') צמוד ממערב לאחת מתעלות הבדיקה (שטח D; איור 1). רוב השטח נחפר בכלי מכני למעט החתך המזרחי שנחפר ידנית. כלי צור דיאגנוסטיים נאספו במהלך החפירה המכנית ובעת ניקוי החתך. זוהו חמש שכבות, שלוש התחתונות תואמות לאלה שזוהו ברח' הרכבת (איור 2).
שכבה 1 (0.4–0.5 מ'). מילוי של קרקע חרסיתית כהה המכילה ממצא בן זמננו.
שכבה 2 (0.2–0.3 מ'). שרידי רצפת מבנה בן זמננו הכוללים רצפת אבן המונחת על גבי חצץ וחול.
שכבה 3 (1.0–1.1 מ'). שכבה חרסיתית כהה המכילה חרסים שחוקים אחדים ופריטי צור בחלקה העליון.
שכבה 4 (1.0–1.1 מ'). שכבת חלוקי צור (קונגלומרט) מלוכדת בתוך סדימנט חרסיתי בהיר. בין חלוקי הצור נמצאו כלים פליאוליתיים האופייניים לתרבות האשלית, בהם אבני יד (איור 3).
שכבה 5. סלע גיר קשה מתצורת בינה.
 
תוצאות החפירה מעידות ששכבת הצור ברח' ראובן היא המשך לשכבת הסחף הקדומה מרח' הרכבת (שתוארכה בשיטות תיארוך OSL ל-243,000 שנה לפני זמננו). בדומה לרח' הרכבת, שכבת הצור הכילה כלים האופייניים לתרבות האשלית של התקופה הפליאוליתית התחתונה (כ-1,500,000–300,000 שנה לפני זמננו). אף שהממצא אינו באתרו, עצמתו ומגוון טיפוסי הכלים מעידים על אתר אשלי חשוב מאוד. להנחתנו, אין אפשרות להעריך את גודלו המקורי של האתר, שכן החומר לא נמצא באתרו. עם זאת נראה שהאתר המקורי היה סמוך למקורות הצור באזור קו פרשת המים הארצי ושימש את בני התרבות האשלית במשך זמן רב (עשרות אלפי שנים).
תיעודה של שכבת הצור ברח' ראובן תורם להבנת עצמתו של תהליך הסחף, שתועד לאורך של לפחות 300 מ' בערוץ הקדום שהתנקז לנחל רפאים. חשוב לציין שבשכבה זו נמצאו חלוקי צור גדולים שמשקלם מגיע עד כדי עשרות קילוגרמים. מאפיינים אלה מצביעים ללא ספק על הידרולוגיה שונה בעבר, המעידה על כמויות גדולות יותר של משקעים בתקופת האבן הקדומה באגן עמק רפאים.