שטח A
קבר 102. בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נחשפה רצפת אבנים קטנות ומעוגלות (עד 10 ס"מ קוטר) שמשוקעים בה למחצה שלשה קנקני אגירה (איור 1). הקנקן הצפוני הכיל גרגרים (חיטה?), הדרומי היה ריק (איור 10:3) ובמזרחי נתגלו עצמות אדם (איורים 2, 11:3). ממצא כלי החרס כלל קערות (איור 1:3, 7-3) ופך (איור 8:3) שתוארכו לתקופה העות'מאנית המאוחרת (המאות הט"ז-הי"ט לסה"נ).
קבר 105. בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע (1.3 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב), בנוי אבני גוויל (0.2 × 0.2 מ' בממוצע) וקירויו גמלוני. הקבורה הכילה פרט שתנוחתו המקורית הופרעה וכמה עצמות בעל חיים (עז/כבש). לצד הגולגולת נתגלו כמה חרוזי זכוכית, צמידי זכוכית ושרשרת מתכת (איור 4).
קבר 106. במרכז הריבוע (2.2 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.9 מ' עומק; איור 5), כיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי אבני גוויל עם קירוי גמלוני מלבנים (0.6 × 0.2 × 0.2 מ'). נתגלו שברי עצמות וגולגולת הפונה למערב.
קבר 107. קבר שוחה לא מדופן (0.65 × 0.30 מ') שנהרס ברובו בחפירת תעלה מודרנית. נחשפו עצמות אדם שהופרעו ולצדן צמיד זכוכית, מסמרי מתכת ועצמות בעל חיים (עז/כבש).
קבר 108. קבר שוחה (0.60 × 0.35 מ') ובו עצמות תינוק המונח על גבו בכיוון מזרח–מערב, ראשו במערב, פונה דרומה ולצדו שני צמידי זכוכית ומסמרי מתכת.
קבר 109. מדרום לקבר 106, בנוי אבני גוויל וקירויו גמלוני (2.0 × 0.5 מ'; איור 6). הקבורה שהופרעה דומה לזו מקבר 105 ולא הכילה כל ממצא.
קבר 110. קבר שוחה לא מדופן (0.6 X 0.3 מ') במרכז החתך המערבי של הריבוע מתחת לקבר 102. ראש הנקבר פונה למזרח ופרט לעצמות נתגלו בקבר שברי קערה (איור 2:3) ופך (איור 9:3) שאפשר כי השתייכו לקבר 102 ותוארכו לתקופה העות'מאנית המאוחרת.

 

שטח B
נחשף קטע קיר שכיוונו מזרח–מערב, בנוי שתי שורות אבני גוויל לצד שורת לבנים. אל הקיר ניגשת רצפה שעל פי הממצא שמתחתיה תוארכה למאה הכ' לסה"נ.


ממצא אנתרופולוגי
יוסי נגר

הקברים מייצגים אוכלוסייה מוסלמית על פי כיוונם ותנוחת הנקברים. העצמות שהשתמרו היטב נבדקו בשטח ולא הוצאו מהקרקע. הבדיקה כללה הערכת גיל ומין, ופתולוגיות בגולגולת ובעצמות הפוסטקרניאליות. נמצאו שבעה פרטים, בהם שישה תינוקות ופרט בוגר אחד (ר' טבלה). ריבוי תינוקות בשטח קבורה מצומצם עשוי להעיד על תכנון בית הקברות וחלוקה לאזורי קבורה מיוחדים.

 

מס' קבר אופן הקבורה הערכת גיל (שנים) הערות
102 בקנקן NB-0.5  
105 ? 5-6 קבורה ראשונית שהופרעה
106 על גבו, כיוון מזרח–מערב ראש בצד מערב 20-30 שנים הערכת מין אינה ברורה
107 ? NB-1 עצמות שנמצאו בחתך
108 על גבו, כיוון מזרח–מערב, ראש במערב פונה דרומה 1-2  
109 ? 0.5-1.0 קבורה ראשונית שהופרעה
110 סמוך לפני השטח NB-0.5 קבורה ראשונית