נחשף משטח סלע כורכר (5 × 60 מ') ועליו שרידי שתי מחצבות אבן. במחצבה אחת (4 ×4 מ' משטח חציבה, 0.2–0.4 מ' עומק חציבה), נחצבו אבנים בגודל 0.4 × 0.6 מ' ובמחצבה השנייה (4.0 × 4.3 מ' משטח חציבה, 0.1–0.3 מ' עומק חציבה) נחצבו אבנים בגודל 0.3 ×0.8 מ' ונמצאו כמה חרסים מהתקופה הביזנטית.