הקבר (איורים 1, 2) חצוב בסלע בכיוון צפון–דרום ועליו היה מונח מכסה אבן (2.0×0.8×0.7 מ') שחלקו הצפוני נשבר בעבר ונמצא סמוך. לקבר חלל מרכזי (2.0×1.5×0.8 מ'), מקמר מזרחי (2.0×1.5×0.8 מ') ומקמר מערבי (2.0×1.0×0.8 מ'). בתוך הקבר נמצאו חרסים אחדים לא מזוהים וכמה עצמות אדם לא בארטיקולציה. בשל מצבן הירוד של העצמות לא ניתן היה לקבוע את מין או גיל הנפטרים.

 

כ-5 מ' ממזרח לקבר נחשפה דרך קדומה לאורך של כ-150 מ' שכיוונה צפון–דרום. בקטע  שבו השתמרה הדרך היטב נחפר חתך (איור 3). הדרך בנויה משתי שורות מקבילות של אבני גוויל גדולות (0.7×0.5 מ'). בין השורות נמצא מילוי של אדמת טרה רוסה מעורבת בכמות גדולה של אבני שדה קטנות. המילוי השתמר לגובה 30 ס"מ מעל הסלע הטבעי. בתוך המילוי נמצאו מעט חרסים שחוקים שתיארוכם אינו ודאי. קרבתו של קבר הארקוסוליה הנפוץ  בתקופה הביזנטית לדרך מרמזת אולי כי גם הדרך מתקופה זו.