החפירה נערכה בעקבות גילוי ראש קיר בתעלות בדיקה. היא מרוחקת כ-250 מ' מדרום-מערב לרוגם בית ג'יז, שנסקר במסגרת מפת סקר כפר אוריה (אתר 158; טרם פורסם) וזוהו בו שרידי מבנה וחרסים מהתקופה הביזנטית.

נחשף קיר שדה (104W; 15 מ' אורך חשיפה; איור 2; מודל תלת-ממד), שהמשכו צפונה חורג מגבולות החפירה ואילו לכיוון דרום לא השתמר. הקיר נבנה מאבני גוויל בינוניות וגדולות, והוא מושתת לעתים על הסלע ולעתים על אדמת סחף. לא ניכרת השקעה רבה בבניית הקיר, ונראה שאבניו הונחו זו לצד זו ללא הקפדה על פן ברור או קו ישר. משני צדי הקיר נחשפה אדמת סחף חומה (100L, 106L, 107L, 109L–111L). נמצאו מעט שברי כלי חרס שחוקים, מהם רק שלושה אינדיקטיביים, המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית (לא צוירו), אך אין בממצא זה כדי לסייע בתיארוך בניית הקיר. נראה כי זהו קיר שדה שנועד למניעת סחף אדמה ולהכשרת שטח לחקלאות.