שלב X – תקופת הברונזה המאוחרת

את ממצאי תקופת הברונזה המאוחרת ניתן לחלק לשני תת-שלבים:
שלב Xb – שלב הבנייה
בשלב זה נבנה הארמון המנהלי וניתן לייחס לו גם את החצר ואת מדרגת הבזלת שנחשפה בסוף עונת החפירה. בבדיקה בימי החפירה האחרונים נחשפה מדרגה נוספת סנטימטרים אחדים מתחת למדרגה זו ולפיכך המדרגה שנחשפה היא ראש גרם מדרגות שהוביל לכניסה לארמון ושימשה גם אבן סף לאולם הכניסה של הארמון (איור 2). מדרגת בזלת זו רחבה יותר ממדרגות הבזלת שנחשפו במתחם הפודיום, גם הן עשויות לוחות בזלת. מידותיה אינן מתאימות במדויק לפתח המבנה וייתכן כי ההסבר לכך הוא מיקום בסיס גרם המדרגות שאינו מוכר עדיין.
 
שלב זה כולל את הקירות המונומנטליים של המבנה וכן את הקירות הצפוניים, שהם הגבול הצפוני של החצר המשתרעת מצפון למבנה.
עד כה מוכרים שני אולמות השייכים לשלב זה:
אולם הכניסה: הכניסה לאולם הייתה מצפון, דרך גרם מדרגות רחב (לעיל). כל קירות האולם כמעט היו מטויחים בשכבת טיח בהירה. הכניסה לאולם זה והמעבר ממנו אל האולם הדרומי אינם בקו אחד. תופעה דומה התגלתה בארמונות אחרים במזרח הקדום: למשל בארמון זימרי לים במארי וכן בארמונות הברונזה המאוחרת בקטנה (הארמון המלכותי וכן הארמון בשטח K).
האולם הדרומי: כאמור, הכניסה אל אולם זה היא דרך אולם הכניסה. ייתכן כי קיר הלבנים הרחב (באיור 1 – הקיר המכוסה ניילון לבן) נבנה כבר בשלב זה, אולם ייתכן כי יש לייחסו לשלב הבא.
החצר הצפונית: חצר זו נחשפה עד כה רק בשטח המזרחי (M1). בעונת 2017 נחפרו ההצטברויות שמעל החצר, שהם למעשה שכבת החורבן של החצר והארמון. עם זאת, רצפת החצר עצמה טרם נחשפה. בחלק המערבי של ההצטברויות מעל החצר, בתוך שכבת החורבן, התגלה ריכוז של אבנים גדולות שמהותן לא התבררה עד סוף העונה.
 
שלב Xa – שלב ההתדרדרות והחורבן
בשלב הסופי של המבנה נבנו קירות אחדים המלמדים על משבר שהתרחש טרם חורבנו הסופי. כל הממצאים מעונה זו שייכים לשלב זה. דגימות לפרויקט 'Fish and Chips' נלקחו מהקשרים המשויכים לשלב זה בלבד, הן מאולם הכניסה הן מהאולם הדרומי.
אולם הכניסה: ממדיו האדירים של החורבן באולם זה, שכבת שרפה בעובי 3 מ' לפחות שכללה בעיקר לבני בוץ שרופות, נחשפו חלקית בעונת 2016 וחשיפתם נמשכה בעונת 2017. שכבת השרפה כללה קורות עץ שלמות שרופות (חלקן באורך של כ-1.5 מ'; איורים 3, 4) ואף השתמר בחלקו עמוד עץ באתרו(איור 5). עוד נמצאו בשכבת החורבן כמויות אדירות של שברי פיטסים (איור 6). ממקום הימצאותם של הפיסטים יש להניח כי הם הוצבו בקומה השנייה של המבנה. בעת חורבן המבנה ושרפתו, נשרפו קורות העץ והתמוטטו לתוך האולם ואיתן גם הפיטסים הרבים שהוצבו בקומה העליונה, התנפצו זה על גבי זה ונמצאו על רצפת האולם.
האולם הדרומי: גם בחדר זה שכבת החורבן של המבנה החלה להחשף כבר בעונת 2016, הישר מתחת למתחם המצבות המתוארך למאה הי' לפסה"נ (בכר ובן-תור 2017). בעונת 2017 נמשכה החשיפה של שכבת החורבן (איור 7) בחלקו הצפוני של אולם זה, ובה לבני בוץ שרופות בחלקו הצפוני-מערבי של המרחב שנחפר ושרידי אפר ושברי קורות עץ בחלקו הצפוני-מזרחי (החלק המזרחי של החדר נחפר בעונות 2012 ו-2013 ואילו החלק הדרומי של החדר טרם נחפר).
חפירת החדר וחשיפת הפן המזרחי של קיר הלבנים המערבי (W16-306; איור 8) העלתה כי הקיר הוא חלק משלב ההתדרדרות של המבנה. הקיר בנוי בלא שיטה – חלקו התחתון מורכב מאבנים שנראה כי הונחו זו על זו ללא סדר. בשכבת החורבן הצמודה לקיר התגלו חרסים ושברי כלי בזלת מרוסקים (בכר ובן-תור 2017).
בין הממצאים בחדר זה יש לציין קערת בזלת שלמה, קערת בזלת שבורה וכן חפצי בזלת אחדים, אולי גם שבר של אורתוסטט. ייתכן כי חפצים אלו הם כלי בזלת בתהליך עיבוד וכי החדר שימש מחסן של בתי המלאכה בארמון. יש לזכור כי בחלק המזרחי של החדר (שנחפר בעונות 2012 ו-2013) התגלו שלושה קנקנים מסחריים מלאים בחומר צהבהב, כמות גדולה של קונכיות ים, שתי קערות בזלת גדולות, קערות מעוותות (scoops) וכן צפחת פיטסית (בן-תור וצוקרמן 2014).
 
כאמור, הכניסה אל האולם הדרומי הייתה דרך הקיר הצפוני, מאולם הכניסה. מעבר זה צומצם טרם חורבן הארמון בבנייה של קיר לבנים (W13-301; איור 9, הפינה השמאלית למטה) שעוביו לבנה אחת בלבד ושנבנה צמוד לאבן גיר ענקית, דומה לאבן שנחשפה בעונת 2016 במערב השטח. מהותן של אבנים אלו עדיין אינה ברורה.
 
מרחב הכניסה: הכניסה לארמון הייתה כאמור דרך גרם מדרגות אשר רק מדרגתו העליונה נחשפה עד כה. בעונת 2017 נחשפו ארבעה מתקנים מעוגלים עשויים אבן שנבנו צמוד לקירות הלבנים W16-307 במערב ו-W3381 במזרח (איור 2). מהותם של מתקנים אלו לא הובהרה; מכל ארבעת המתקנים נלקחו דגימות לפרויקט 'Fish and Chips'.
המתקנים הקשורים בקיר W16-307: במתקן המערבי ביותר (L17-319) התגלתה קרן יחמור שרופה שלמה, שהתפוררה עם הוצאתה, ומתחתיה – אבני ריצוף שהן ככל הנראה חלק מתעלת הניקוז הממשיכה במתקן ממזרח (L17-320). נראה כי שני המתקנים הם חלק ממערכת ניקוז.
המתקנים הקשורים בקיר W3381: מהותם של המתקנים הקשורים בקיר זה אינה ברורה. במתקן המערבי התגלו שתי שכבות של ריצופי אבן. העליונה (L17-321) כללה אבנים רופפות ובתחתונה (L17-327) אבנים המסודרות במהודק וייתכן כי הן חלק מריצוף החצר, שנעשה בו שימוש כתשתית למתקן. גם במתקן המזרחי (L17-325) התגלו אבני ריצוף רופפות; הן יוסרו בעונה הבאה.
 
שלב VI – תקופת הברזל 2
לשלב זה ניתן לייחס קטע קיר שהתגלה בראשית העונה, שאינו מתחבר לאף שריד אדריכלי. על סמך גובה ראש אבני הקיר, הזהה לגובה בסיס החומה המלאה, מתחבר קטע קיר זה ככל הנראה למערכת הביצורים שנבנתה במאה הט' לפסה"נ והקיפה את החלק המזרחי של העיר (בן-תור וצוקרמן 2010). קטע הקיר השתמר לגובה של עד שלושה נדבכים, בדומה לקטע קיר בעל אופי דומה שהתגלה במערב, הניגש ל'מגדל' של החומה המלאה, ויש בכך חיזוק לשיוכו של קטע קיר זה למערכת הביצורים. ההשתמרות הדלה של קטעי קירות אלו עומדת בניגוד להשתמרות המצוינת של שאר חלקי מערכת הביצורים. ייתכן שקטעי קירותאלו היו חלק מראש הסוללה שהשתרעה מצפון למערכת הביצורים באזור זה של העיר. החרסים שהתגלו בלוקוסים המקיפים קטע קיר זה מתוארכים לתקופת הברזל 2.