שטח  A(נ"צ 18210-20/57485-95; איור 2). נחשפו יסודות של בית חווה, הכולל חצר מלבנית (כ-17.0×27.5 מ') ובתחומה חמישה חדרים לפחות (1–5). קירות המבנה (0.5–0.8 מ' רוחב) נבנו באבני גוויל והשתמרו לגובה 1–6 נדבכים (0.10–0.55 מ'). הפתח הראשי של המבנה לא השתמר, אך נחשף פתח מישני (כ-0.5 מ' רוחב) צמוד לפינה המערבית של החצר. מזוזות הפתח נבנו מאבנים מהוקצעות חלקית. מאמצע הקיר הצפוני-מערבי של החצר יוצא קיר (W123) לתוך החצר; אפשר שזהו חלק מחדר נוסף. בשטח שבין חדרים 1 ו-2 לבין חדרים 3 ו-4 התגלה בור מים דמוי פעמון (L2069; קוטר 2.8 מ'), שנכרה באדמה, דופן באבנים וטויח בטיח הידראולי; נחשפו ממנו רק עשרת הנדבכים העליונים. צמוד לבור מדרום נחשף אגן שיקוע מלבני, שנבנה באבן וטויח

(L2071; מידות 0.5×1.2 מ', 0.17 מ' עומק).

 
שטח B (נ"צ 18195-99/57487-93; איור 3). התגלו שרידי מבנה רבוע (כ-6×6 מ') ובקרבתו כמה קטעי קירות, שנבנו כולם באבני גוויל. קירות המבנה השתמרו לגובה 2–5 נדבכים. המבנה חולק בקיר פנימי (W213) לשני חדרים (6 ו-7). בחדר 6 נחשפה רצפה עשויה מעפר כבוש. במרחק של כ-7 מ' ממערב למבנה התגלו שני קטעי קירות היוצרים פינה (W210 ,W206), שהשתמרו לגובה של נדבך אחד (0.2–0.4 מ'). נראה שזוהי פינה של מבנה נוסף, שנבנה בכיוון דומה לזה של המבנה שממזרח לו. בין המבנה במזרח לבין קיר 206 נחשף קטע קיר קצר (W207), שכיוון בנייתו אינו תואם לזה של הבנייה בשטח ולכן הקשרו ליתר השרידים אינו ברור. ממערב לקיר 206 נחשפו שני קטעי קירות נוספים (W212 ,W211), שנבנו בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב והשתמרו לגובה 1–3 נדבכים; כיוון בנייתם תואם לזה של הבנייה בשטח. יתכן שקירות 211 ו-212 הם שרידי סכר שמרכזו נהרס.
 
שטח C (נ"צ 18203-11/57499-505; איור 4). התגלה קטע קיר (W302/W301 ;כ-7 מ' אורך חשיפה, 0.85 מ' רוחב), שנבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב באבני גוויל והשתמר לגובה 1–3 נדבכים (0.1–0.4 מ'). בקיר נקבע פתח; אבני הפינה ואבני המזוזה סותתו. נראה כי הקיר והפתח הם חלק ממבנה.
 
הממצא שהתגלה בשלושת השטחים כולל שברי כלי חרס, שני מסמרי ברזל ושני מטבעות שאי אפשר לזהותם. הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הביזנטית, מראשית המאה הה' לסה"נ ועד לראשית התקופה האסלאמית הקדומה, והוא כולל מעט שברי קעריות וקערות (איור 5: 1–8), קערות מטיפוס LRC (איור 6: 1–9), קדרות (איור 7: 1–7), קדרות בישול (איור 8: 1–3), סירי בישול (איור 8: 4–10), פכי בישול (איור 8: 11, 12), ידיות של מחבתות (איור 8: 13), מכסים של סירי בישול (איור 8: 14–16), כמות גדולה ביותר של קנקני עזה (איור 9: 1–4), פכים (איור 9: 5–9) וכן נר סנדל (שטח A; איור 9: 10). בשטח A התגלה שבר גוף של קנקן ועליו חרותות האותיות AB ביוונית. הממצא הקרמי מעיד שבאתר התקיימה פעילות ביתית, והוא דומה לממצא מהתקופה הביזנטית שהתגלה בחפירות אחרות בבאר שבע וכן בכפרים ובחוות במרחב החקלאי בדרום הארץ.
 
השרידים שנחשפו הם חלק מהעורף החקלאי של באר שבע בתקופה הביזנטית. האתר משתרע לרגלי כתף באר שבע וסביבו מישור המשתפל במתינות לדרום-מערב, המתאים לעיבוד חקלאי. בסביבת שטח החפירה נחפרו בעבר אתרים רבים מהתקופה הביזנטית ורובם ככולם הם חלק מהמערך החקלאי באזור (חדשות ארכיאולוגיות צט:84–88; Atiqot 25:157–177; חדשות ארכיאולוגיות  115: 104–105; וכן הרשאות 2449-A-2450 ,A-2452 ,A-2748 ,A).