באזור הסקר, בין שני יובליו המזרחיים של נחל פחר, נמצאת ח' אל-עמרי (נ''צ 17950/5850) שבה מבנים ומתקנים רבים השייכים כנראה לחווה גדולה מהתקופה הביזנטית.

נסקרו 41 אתרים (אתרים 10 ו-29 בוטלו):
1 (נ"צ 179736/586606). חווה (20 × 20 מ') ובה 11 חדרים סביב חצר מרכזית. קירות החווה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (עד 1.5 מ' גובה השתמרות). מבנה החווה אופייני לבנייה באזורי הספר בתקופת המנדט. ייתכן שנבנתה על שרידי מבנה ביזנטי.
2 (נ"צ 179547/586337). שומרה מלבנית (3 × 5 מ')  בנויה אבני קירטון לא מסותתות, אופיינית לתקופה הביזנטית.
3 (נ"צ 179751/586076). חווה (כ-10 × 20 מ') בנויה אבני קירטון לא מסותתות, מכוסה באדמת סחף. בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית.
4 (נ"צ 179646/586065). בור מים שפתחו משושה (0.4 × 0.4 מ'), חצוב במדרגת סלע מכוסה באדמת סחף.
5 (נ"צ 179199/586065). בור מים שפתחו מרובע (0.5 × 0.5 מ'), חצוב במדרגת סלע על הגדה הצפונית של נחלפחר.
6 (נ"צ 178677/585185). בור מים שפתחו לא רגולרי (0.8 מ' קוטר), חצוב במדרגת סלע על הגדה הדרומית של אחד מיובליו של נחלפחר.
7 (נ"צ 179003/584946). בור מים שפתחו מרובע, בנוי אבני גוויל מלוכדות בבטון (0.6 × 0.6 מ').
8 (נ"צ 179044/584976). קיר (0.4 מ' רוחב) בנוי אבני קירטון ומכוסה באדמת סחף.
9 (נ"צ 179294/584816). חווה (15 × 20 מ'), בנויה אבני קירטון לא מסותתות, מכוסה באדמת סחף. ניכרים בה מבנה מרכזי (10 × 10 מ') וחצר ממערב לו (10 × 15 מ'). בשטח המבנה נמצאו שני קברי בדואים. סביב החווה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
11 (נ"צ 179468/584820). בור מים (1 מ' קוטר הפתח) חצוב במדרגת סלע על הגדה הדרומית של אחד מיובלי נחל פחר.
12 (נ"צ 179777/584609). שומרה (6 × 10 מ') בנויה אבני קירטון ללא חומר מליטה (1.6 מ' גובה השתמרות). בצדה הדרומי חצר פתוחה (3 × 10 מ'). השומרה אופיינית לבנייה באזורי הספר בתקופת המנדט.
13 (נ"צ 179986/584666). בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר), חצוב בסלע, ותעלת איסוף מי נגרבנויה. הבור עדיין בשימוש.
14 (נ"צ 179840/584909). שומרה מלבנית (4 × 10 מ') בת שלושה חדרים. קירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (0.5 מ' גובה השתמרות). בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
15 (נ"צ 179178/585002). מבנה מלבני (3 × 6 מ') בנוי אבני קירטון, כנראה שומרה.
16 (נ"צ 179220/585150). מדרגה חקלאית – טרסה (10 מ' אורך) בנויה אבני גוויל.
17 (נ"צ 179948/585394). שומרה מלבנית (3 × 6 מ') בת שלושה חדרים. קירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (0.5 מ' גובה השתמרות). בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
18 (נ"צ 179842/583654). פתח של בור מים חצוב במדרגת סלע המוביל למערה טבעית.
19 (נ"צ 179680/583669). פתח עגול של בור מים (0.8 מ' קוטר), חצוב במדרגת סלע המוביל למערה טבעית.
20 (נ"צ 179121/583722). בור מים קדום, ששופץ באמצעים מודרניים. לבור פתח צדי לאיסוף המים.
21 (נ"צ 178658/583768). שומרה רבועה (3 × 3 מ'), בנויה מאבני קירטון לא מסותתות. בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית.
22 (נ"צ 178424/583990). בור מים שפתחו רבוע (0.6 × 0.6 מ'), חצוב לתוך מדרגת סלע על הגדה הצפונית של נחל דודאים.
23 (נ"צ 178548/584069). שומרה רבועה (3 × 3 מ'), קירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (0.5 מ' גובה). בסביבתה נמצאו חרסים המתוארכים לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
24 (נ"צ 179685/583511). מבנה חווה ובו שני חדרים (7 × 5 מ'), במרכזה של חצר (15 × 15 מ'). קירות המבנה והחצר בנויים אבני קירטון לא מסותתות (0.6 מ' גובה).
25 (נ"צ 178779/583492). שומרה רבועה (3 × 3 מ') שקירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (0.5 מ' גובה). בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
26 (נ"צ 178770/583456). חצר רבועה (10 × 10 מ') שבפינתה הדרומית-מזרחית מתקן או חדר. קירות החצר בנויים אבני שדה גדולות (1 מ' רוחב).
27 (נ"צ 178841/583472). על ראש גבעה נמצא מכלול מבנים רבוע (20 × 20 מ'), תחום בקיר היקפי (1 מ' רוחב), שלאורכו שרידי חדרים.
28 (נ"צ 179110/583478). בור מים משופץ בבטון מודרני.
30 (נ"צ 179110/583476). בור מים שליד פתחו שוקת חצובה באבן גדולה. הבור משופץ בבטון מודרני.
31 (נ"צ 178522/583310). מבנה מלבני (5 × 15 מ') בנוי אבני קירטון לא מסותתות. מדרום לו חצר קטורה (15 × 15 מ'). בסביבת המבנה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
32 (נ"צ 178268/583684). מבנה רבוע (6 × 6 מ'), בנוי סביב פתח של מערה טבעית. בסביבתו נמצאו שברי קנקני עזה שחורים המתוארכים לתקופת המנדט.
33 (נ"צ 178505/582439). שומרה מלבנית (4 × 10 מ') שקירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות (1 מ' גובה). בסביבתה נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
34 (נ"צ 178544/582568). שומרה מלבנית (5 × 2 מ'), שקירותיה בנויים אבני קירטון לא מסותתות והשתמרו לגובה נדבך אחד.
35 (נ"צ 178575/582685). מבנה (10 × 10 מ') שנהרס בפעילות מודרנית. בסביבתו נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית.
36 (נ"צ 178676/582740). פתח עגול של בור מים (0.6 מ' קוטר), חצוב במדרגת סלע ומוביל למערה טבעית.
37 (נ"צ 179611/582533). מבנה בן חמישה חדרים ומרחב פנימי. בחדר הגדול נמצאו שני עמודים שתמכו בתקרה. בתוך אחד מהחדרים נמצא קולומבריום ובחדר אחר נמצא קבר מודרני. המבנה מתוארך לתקופת המנדט.
38 (נ"צ 178956/582832). בור מים (0.6 מ' קוטר הפתח) משופץ בבטון מודרני.  
39 (נ"צ 178954/582845). בור מים שליד פתחו שוקת חצובה באבן גדולה. הבור חצוב במדרגת סלע ומכוסה באדמת סחף.
40 (נ"צ 178966/582839). בור מים חצוב במדרגת סלע ומכוסה באדמת סחף. פתח הבור קרס פנימה.
41 (נ"צ 179405/583095). שומרה (6 × 6 מ') בת שני חדרים, בנויה אבני קירטון לא מסותתות, מחוברות בחומר מליטה פשוט (בוץ). השומרה מתוארכת לתקופת המנדט.
42 (נ"צ 179691/582914). בור מים, על הגדה הדרומית של נחל דודאים, חצוב במדרגת סלע מכוסה באדמת סחף.
 
רוב השרידים הארכיאולוגיים שנסקרו אופייניים להתיישבות באזור במהלך התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. באזור הסקר נמצאו חוות בודדות ושרידים הקשורים לחקלאות, כמו בורות מים, מדרגות חקלאיות ומתקנים.