שטח הסקר חולק ל-15 שטחי משנה. שטחים 1, 3, 5 ו-14 מאופיינים באדמת חמרה, לעתים חולית, ובה לוקטו מעט שברי כלי חרס מהתקופות העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי. שטח 2 מכוסה בצמחייה גבוהה וקשה מאוד לסקור אותו. שטחים 4, 9, 10, 12 ו-15 מכוסים בכמות רבה של פסולת בת זמננו. שטחים 6, 11 ו-13 מאופיינים באדמת חמרה, לעתים חולית, ללא שברי כלי חרס. שטח 7 מכוסה בפרדסים וצמחייה וקשה לסקור אותו. שטח 8 מאופיין באדמת חמרה חולית, הוא מכוסה בפרדסים ולא לוקטו בו שברי כלי חרס. בסקר תועדו שלושה אתרים (C-A). באתר A (נ"צ — רי"ח 18551/67058, רי"י 13551/17058) תועדה פזורת צפופה של חרסים (10 מ' קוטר ויותר), המתוארכים למן התקופה הרומית ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. באתר B (נ"צ — רי"ח 18575/67051, רי"י 13575/17051) תועדו כמה אבני בנייה מכורכר, מסותתות למחצה, הפזורות בשטח מצומצם. באתר C (נ"צ — רי"ח 18567/67054, רי"י 13567/17054) תועדה פזורת חרסים דלה ושברים של אבני חול בשטח שקוטרו 5-3 מ'.