החפירה נערכה בשוליים המזרחיים של ח' בורנאט (ר' חדשות ארכיאולוגיות 114: 53-52) ונחשפו  בה מערה וקיר (איור 1).
במערה (12 × 14 מ') נפתחו שלושה ריבועים ונחשפו בהם שלוש שכבות מילוי: העליונה

(20 ס"מ עובי) הכילה ממצא מהתקופה העות'מאנית (לוקוסים 102, 108). תחתיה בעומק 50 ס"מ נמצאה שכבת אפר שחור (לוקוסים 103, 109), כנראה שרידי מוקד או שכבת שרפה מהתקופה הביזנטית. במילוי מתחת לשכבת השרפה נתגלו חרסים שחוקים מהתקופות הפרסית עד הביזנטית. בריבוע המערבי בעומק של 20 ס"מ מתחת לשכבת האפר נמצאו חרסים  מעטים ככל הנראה מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה 1.
רצפת המערה נחשפה בעומק של 1.1–2 מ'. בתקרת המערה שחלקה המערבי קרס נחשף פתח מרובע (לוקוס 106, 40 × 80 ס"מ) שנסתם באבן.
את המערה מקיף קיר שנחשף לאורך 20 מ' מדרום ומדרום-מערב, בנוי אבני גוויל גדולות, עד מטר אחד אורך, שהונחו על הסלע. משני צדי הקיר נפתחו שני ריבועי בדיקה (לוקוסים 104, 105) ונתגלה בהם מעט ממצא, ביזנטי ברובו.