נחפרו ותועדו שבעה מתקנים (F7–F1; איור 2), בהם מחצבות ופיר שנחצבו בסלע הגיר.

F1. מתחת למחשוף סלע קטן בקצה הדרומי-מזרחי של שטח החפירה נתגלה פיר טבעי (L10; כ-0.5 מ' קוטר, 0.6 מ' עומק; איור 3). סימני חציבה נראים רק בדופנו הצפונית.
F2. נחשפה מחצבה מלבנית קטנה ורדודה (L11; כ-1.5 × 3.0 מ', כ-0.25 מ' עומק מרבי; איור 4). הובחנו בה סימני חציבה וניתוק של לפחות ארבע אבנים (0.8 × 0.8 מ' גודל ממוצע). סמוך למחצבה אותרה פסולת סיתות המעידה כי העיבוד הראשוני של האבן נעשה במקום.
F3. מצפון-מערב למחצבה F2 נתגלתה תעלה חצובה (L12; כ-2 מ' אורך, 0.07 מ' רוחב, 0.05 מ' עומק; איור 5), כנראה תחילתה של מחצבה שלא הושלמה.
F4. מצפון לתעלה התגלתה מחצבה מלבנית קטנה ורדודה (L15; כ-0.5 × 2.0 מ', 0.35 מ' עומק מרבי). הובחנו בה עדויות לניתוק של שלוש אבנים (0.5 × 0.8 מ' גודל אבן אחת; איור 6).
F5. על מחשוף סלע אופקי לצד מחצבה F4, מצפון-מערב לה, נחפרה מחצבה רדודה (L14; עד 0.3 מ' עומק; איור 7). על פי סימני הניתוק והחציבה נראה כי נחצבו בה לפחות שמונה אבנים במגוון גדלים (0.5 × 1.0 מ' הגדולה). פסולת סיתות שאותרה סמוך למחצבה מעידה על עיבוד ראשוני שנעשה במקום.
F6. בצפון-מערב שטח החפירה אותרה מחצבה מלבנית ובה שלוש מדרגות חציבה (L16; כ-0.4 מ' עומק המדרגה המערבית; איור 8). קשה להבחין בסימני האבנים, ולכן קשה להעריך כמה אבנים נחצבו בה.
F7. בצפון-מזרח שטח החפירה אותרה מחצבה נוספת ובה סימני חציבה וניתוק של לפחות חמש אבנים במגוון גדלים (L13; כ-0.6 × 1.0 מ' הגדולה; איורים 9, 10). בדופן הצפונית של המחצבה הונחו על סלע האם כמה אבני גוויל קטנות–בינוניות, כנראה לאחר שהמחצבה יצאה מכלל שימוש.
 
בשטח החפירה נאסף ממצא קרמי דל, בעיקר שברי גוף מצולעים מן התקופה הביזנטית.
 
שבע המחצבות שנחשפו, שבכל אחת מהן נחצבו מעט אבני בנייה, אופייניות מאוד לאזור שבו מסלע של דולומיט וגיר. נראה כי אבני הבנייה שימשו את אחד היישובים המקיפים את שטח החפירה, כגון חורבת בזקה.