בסקר לא נמצאו אתרים ארכיאולוגיים. ממזרח לגבולות הסקר נמצאה באר (איור 1:1; נ"צ 198308/561707; כ-3.5 מ' קוטר, כ-6 מ' עומק עד מפלס המים).