בריבוע הדרומי (L6; מידות 2×2 מ'; איורים 2, 3) נתגלתה חציבה רבועה, שלוש מדרגות בדופן המערבית שלה. במילוי מעל החציבה נמצאה שפה אחת של סיר בישול מן התקופה ההרודיאנית.

כ-2.5 מ' מצפון  לחציבה נתגלה פיר עגול (L5; קוטר 0.45 מ'; איורים 2, 4) שחפירתו נפסקה בעומק 1 מ' כיוון שהתברר שזהו קבר. בחרסים שנמצאו במילוי הפיר היו שפה ושברי גוף של קנקנים האופייניים לתקופת הב"ת 2ב.

3.7 מ' מצפון לפיר נפתח ריבוע (L7; מידות 1.2×1.2 מ') והתגלו שתי חציבות מקבילות

(2.25 מ' אורך המערבית, 1.3 מ' אורך המזרחית, כ-0.6 מ' ביניהן) שכיוונן צפון–דרום. בשני הקצוות של החציבה המזרחית יש שתי חציבות ניצבות (0.45 מ' אורך הצפונית, 0.15 מ' אורך הדרומית), ובקצה הדרומית שבהן יש חציבה נוספת (0.37 מ' אורך). המדרגה של החציבה המערבית נמשכת צפונה מחוץ לגבולות הריבוע, אך ההמשך שלה אינו ישר וייתכן שאינו חצוב במכוון אלא טבעי. במילוי שנחפר בריבוע נמצאו שברי גוף מעטים של קנקנים מתקופת הב"ת 2ב ושבר גוף של סיר בישול מתקופת הבית השני.

בריבוע הצפוני (L8; מידות 0.80×1.25 מ') לא התגלו סימני חציבה וחרסים.

 

לחפירה חשיבות רבה, אף ששטחה קטן וחפירת קבר הפיר לא הושלמה, כיוון שבממצאיה יש עדות ראשונה לנקרופוליס מתקופת הברונזה במורד המערבי של תל אל-פול. על פי צורתו דומה שהקבר נחצב בתקופת הברונזה הביניימית, ועל פי הממצא הקרמי שנתגלה בו הוא המשיך לשמש גם בתקופת הב"ת 2ב, כמו שדות קבורה אחרים שהתגלו באזור ההר המרכזי (לדוגמה אתר הקבורה בהולילנד בירושלים, קדמוניות 141: 22–25). אף שנתגלה רק קבר אחד, יש לראותו בבחינת מעט המצביע על המרובה ולהניח שהיו בסביבתו קברים נוספים מסוגו כיוון שעל פי רוב קברי פיר מרוכזים בשדות קבורה (קדמוניות 141). ייתכן שהחציבה העגולה שהתגלתה בחפירה קודמת כ-7 מ' מצפון לפיר (חדשות ארכיאולוגיות 121; 0.6 מ' קוטר, 0.67 מ' עומק) היא קבר פיר שחציבתו לא הושלמה. כמו כן סביר שיש במדרון קברי פיר נוספים שטרם התגלו ושקברים אחרים הושחתו בחציבות מאוחרות המתוארכות על פי הממצא הקרמי שנמצא על פני השטח לתקופות הברזל או הבית השני.

בחפירה קודמת במדרון המערבי של תל אל-פול (חדשות ארכיאולוגיות 120) התגלו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה, אך כיוון שלא התגלה ממצא אדריכלי הוסק שהחרסים והמילוי שבו הם נמצאו התדרדרו מראש התל. בעקבות ממצאי החפירה סביר להניח שאין מקורם בראש התל אלא בבית קברות מטיפוס קברי פיר שהיה במדרון.