1 (נ"צ 198730/579340). מבנה מלבני (10 מ' אורך, 4 מ' רוחב; איור 2) הבנוי לוחות אבן ואבני שדה גדולות. פתח הכניסה נמצא במרכז קיר הארוך. סביב המבנה נמצאו שברי גוף של 'כלי עזה' ושל כלי חרס מהתקופה הביזנטית.

4 (נ"צ 198781/579348). מערת מגורים שפתחה בנוי בשתי שורות אבני גוויל (כ-3 מ' אורך). בתוך המערה נחצבו ברישול שני חדרים.
5 (נ"צ 198789/579369). מבנה סגלגל (כ-10 מ' קוטר) הבנוי לוחות אבן ואבני שדה.
6 (נ"צ 198771/579358). מדרגה חקלאית הבנויה שתי שורות אבנים גדולות.
7 (נ"צ 198762/579346). מדרגה חקלאית שהשתמרה לגובה נדבך אחד.
10 (נ"צ 198730/579303). מערה טבעית שעל תקרתה סימני שרפה ונראה ששימשה למגורים. את הכניסה למערה מקיפה מכלאה (20 מ' קוטר; איור 3) הבנויה מאבנים גדולות. נמצאו שברים ספורים של 'כלי עזה' שחורים.
11 (נ"צ 198699/579303). מכלאה (13 מ' קוטר) הבנויה נדבך אחד של אבני שדה גדולות.
12 (נ"צ 198642/579302). מגדל רבוע (4×4 מ'; איור 4) הבנוי מאבני שדה מסותתות למחצה.
14 (נ"צ 201802/580850). בור מים הנמצא בתוך יובל של נחל בכרה, צמוד לגדה הצפונית. פתח המילוי של הבור פתוח לכיוון זרימת המים שביובל וחצוב בסלע קירטון רך. פי הבור בנוי בבטון בן זמננו ועליו שרידי מסגרת ברזל של מכסה (איור 5).
15 (נ"צ 201676/580608). בור מים החצוב במשטח סלע בתוך הנחל. פי הבור עגול (0.6 מ' קוטר) ועל הפן הדרומי שלו בנוי בחומר מליטה בן ימינו קיר קצר חצי עגול, שנועד לאסוף את מי הנגר הזורמים על המדרון המשתפל לדרום.
16 (נ"צ 201192/580051). ערמת סיקול (2 מ' קוטר).
17 (נ"צ 201167/580424). שרידי קירות על הגדה הצפונית של הנחל.
18 (נ"צ 201377/580709). ערמת סיקול (2.5 מ' קוטר).
19 (נ"צ 201551/580732). בנקודה הגבוהה ביותר בתחום הסקר, על מחשוף סלע המשתפל לצפון, נמצאה גדרה עגולה (25 מ' קוטר; איור 6) הבנויה משתי שורות של אבני שדה גדולות, שאל צדה הצפוני צמודה חצר התחומה בקיר מאבנים גדולות.
20 (נ"צ 201038/580430). מדרגה חקלאית מאבני שדה גדולות ובינוניות שהשתמרה לגובה שני נדבכים.
21 (נ"צ 200995/580384). בתוך ערוץ נחל בכרה נמצא בור מים חצוב בקירטון. תקרת הבור בנויה מבטון בן זמננו וחלקו העליון בנוי אבן. פי הבור רבוע (0.5×0.5 מ').
22 (נ"צ 200577/580242). בור מים החפור בתוך אדמת לס ומדופן באבנים ובטון. פי הבור רבוע (0.5×0.5 מ') ובנוי בטון בן זמננו.
23 (נ"צ 200560/580421). מדרגה חקלאית (8 מ' אורך) שנבנתה על מדרון תלול מאבני שדה קטנות והשתמרה לגובה נדבך אחד.
24 (נ"צ 200805/580633). על רכס גבוה נמצאו שני גלי אבנים (1.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) ועוד ערמות אבנים אחדות; לפחות אחד מגלי האבנים הוא קבר הפונה לדרום-מזרח.
25 (נ"צ 199694/579767). ערמת סיקול (1.5 מ' קוטר) של אבני שדה קטנות.
26 (נ"צ 199741/579898). בור מים חצוב בסלע ומשופץ בבטון בן זמננו; פי הבור רבוע (0.5×0.5 מ').
27 (נ"צ 199617/580031). בור מים חצוב בסלע שפתחו הרבוע (0.6×0.6 מ') בנוי מבטון.
28 (נ"צ 199585/580095). בור מים חצוב בסלע שפתחו הרבוע (0.5×0.5 מ') משופץ בבטון.
29 (נ"צ 199414/579723). גל אבנים (1.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) שכיוונו דרום–דרום-מזרח, כנראה קבר.
30 (נ"צ 192020/579307). בור מים החצוב על מדרגת סלע קירטון בתוך ערוץ הנחל. ליד פי הבור שרידי קיר בנוי.
 
רוב השרידים הם מערות מגורים, מכלאות ובורות מים, ממצאים האופייניים לפעילות הנוודית באזור.