בשני ריבועי החפירה נחשף מילוי אבני גוויל קטנות ובינוניות (L103 ,L102), התחום ממערב בקירות מסיביים (W106 ,W104; אורך 3.9 מ', רוחב 0.7 מ') של מבנה וממשיך כנראה מעבר לריבועי החפירה מזרחה (איור 3). בשל מגבלות החפירה לא נחשף חלק זה של המילוי. הקירות בנויים משורת אבני גוויל בינוניות וגדולות, הם כנראה שני קטעים של קיר אחד, וניגשים אליהם שני קירות היוצרים שתי פינות של מבנה: בקצה הדרומי של קיר 104 (W105; אורך 2 מ', רוחב 0.5 מ'; איור 4) ובקצה הצפוני של קיר 106 (W107; אורך 2.5 מ', רוחב 0.5 מ'). הקירות בנויים אבני גוויל גדולות ובינוניות, כיוונם מזרח–מערב והם נמשכים מערבה מעבר לריבועי החפירה. בשל מגבלות החפירה לא נחשף שאר המבנה.

הממצא הקרמי במבנה כלל קנקנים (איור 1:5, 2) מהתקופה ההלניסטית, קערות (איור 5: 3, 4), סיר בישול (איור 5:5) ופך (איור 6:5) מהתקופה הרומית הקדומה, קדרת בישול (איור 7:5) וקנקן שק (איור 8:5) מהתקופה הרומית המאוחרת.