שטח A. הסתבר שהחציבה הייתה קשורה למים. סמוך לחציבה הובחן ספלול מעוגל קטן (איור 3). החציבה בסלע נועדה להסיר שכבת הצטברות בין שכבות הגיר וכך לשלוט בזרימת האקוויפר ולכוונה לתעלת קטנה שהובילה מים לצורך השקיה.

שטח B. בשטח (10×50 מ) שעל טרסה מתחת לשטח A נחפרו שני ריבועים (B2 ,B1, כ-0.3 מ' עומק לסלע הטבעי; איורים 1, 4). נחשפה תעלה חצובה בסלע מדרום לריבועים וקיר טרסה (W203) מעליה. בין אבני הקיר נתגלו חרסים אחדים ממשפחת ראשיא אל-פוחאר המתוארכים למאה הכ'.
שטח C. בשטח, כ-50 מ' מערבה נחשפה גורן מעל הסלע הטבעי, מוקפת בקיר טרסה
(W301) בנוי בגסות שתאריכו אינו ידוע (איורים 2, 5).
בחפירה נמצאו חרסים אחדים בלבד, רובם שברי גוף לא אינדיקטיביים.
 
בחפירה נחשפה מערכת מים מתוחכמת שהייתה בשימוש במשך מאות שנים רבות, כנראה למן התקופה הרומית ועד למחצית המאה הכ' לסה"נ. אף שאי אפשר לתארך את הגורן, דומה שהיא מן השלבים המאוחרים באתר, כנראה מן המאה הקודמת.