בר ד' תשס"ח. 'ומלאו את הארץ': ההתיישבות בארץ ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית 135–640 לסה"נ. ירושלים.
 
ברדה ל' תש"ס. מודיעין, סקר באזור התעשייה. חדשות ארכיאולוגיות 70:111–71.
 
צפריר י' תשמ"ד. ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי: הממצא הארכיאולוגי והאמנותי. ירושלים.
 
שביט א' 2014. גזר – 82 (סקר ארכיאולוגי של ישראל).