אתר 1 (נ"צ 218736/633471). בור מים על הדרך היורדת לכפר. מעל פתחו שרידי בנייה מרובעת (איור 7).

אתרים 2 ו-4 (נ"צ 218707/633522). מעיין הכפר וניקבת המים. בחלק הגבוה של הערוץ בריכה חצובה שאליה זורמים מי הנביעה. לבריכה שני חלקים, הדרומי קרוב לפתח הניקבה ובו נקווים המים, והצפוני שכיום מלא באשפה. לפני כעשר שנים תוקנה הבריכה ונבנו סביבה מדרכות. בתקופה קדומה נחצבה ניקבה ארוכה במקביל למפלס שכבת החוואר במטרה להגביר את קצב זרימת המים. כיום תקרת הניקבה מכוסה לוחות אבן השומרים על צורתה (איור 8).
אתר 3 (נ"צ 218707/633545). פתח מערה סתום במדרון המזרחי, אולי שימשה לקבורה.
אתר 5 (נ"צ 218699/633556). גת חצובה על מחשוף סלע. לגת משטח דריכה שחציבות מאוחרות שיבשו את תוכניתו; מדרום לו בור איגום מלא בשפכים ואשפה (איורים 9, 10). בקרבת הגת חצובים אגן (0.46 מ' קוטר) וספלול (0.14 מ' קוטר).
אתר 6 (נ"צ 218700/633568). חציבה עגולה (0.44 מ' קוטר, כ-0.16 מ' עומק) על מחשוף סלע, אולי מתקן כתישה.
אתר 7 (נ"צ 218702/633630). מבנה 218. קירות המבנה שרדו לגובה ניכר והוא מחולק לחדרים רבים. המבנה מקיף מערה שנראה ששימשה מחסן.
אתר 8 (נ"צ 218683/633674). מבנה 219. קירות המבנה עומדים לגובה ניכר ובהם אבני בנייה מסותתות. המבנה מחולק לחדרים רבים. בפנים נותרו סימני צבע על הקירות.
אתר 9 (נ"צ 219671/633649). מחצבה לאבני בנייה במגוון גדלים לצד דרך האורך הראשית של הכפר. אפשר שזו מחצבה קדומה, שכן אבני הבנייה של בתי הכפר עשויות מסלע שמרקמו אחר ומכאן שמקורן במחצבה אחרת. ליד המחצבה חצוב אגן גדול (0.58 מ' קוטר; איור 11) שמדרום לו אגן נוסף; ייתכן שהיו אגנים נוספים שנהרסו בפעולות הרחבת הדרך.
אתר 10 (נ"צ 218642/633731). מסגד הכפר. המבנה, העומד לצד הדרך, בן קומה אחת ומחולק לשני אגפים, המערבי שימש מסגד ולו מחרב בדרום, ואילו המזרחי שימש כנראה לכינוסים או 'מדרסה'. בחצר המסגד בצפון נראים ארבעה עמודי אבן מרובעים סביב בור מים. המבנה שלם וניכרים בו תיקונים רבים; בקיר החיצוני המערבי משולבות אבני בנייה עתיקות עם סיתות שוליים שכנראה הוספו במהלך תיקון הקיר (איורים 12, 13).
אתרים 11–13 (נ"צ 218610/633779). שרידי מבנה גדול מן התקופה העות'מאנית הנשען על יסוד קיר קדום (כ-10 מ' אורך חשיפה) שבו אבנים עם סיתות שוליים (0.6×0.8 מ', 0.5–0.6 מ' גובה). נראה שאלו הם שרידי המבנה הצלבני הנזכר בדוחות אחדים. אפשר שחלקים עליונים של הקירות החיצוניים נבנו מחדש בתקופות מאוחרות יותר (איורים 14–16).
אתר 14 (נ"צ 218661/633785). מערת מגורים לצד מבנה שמור היטב. המערה מחולקת לשני חללים בקיר בנוי ובתוכה בית בד (איור 17).
אתר 15 (לא מופיע במפה). מערה חצובה מתחת למבנה 13, אולי שימשה לקבורה. חלל המערה הורחב בחציבה ואי אפשר לראות בבירור את תוכניתה המקורית.
אתר 16 (נ"צ 218349/633691). מבנה הרוס שלצדו חצר מוקפת קיר אבנים נמוך.
אתר 17 (נ"צ 218396/633686). מערה חצובה שפתחה פונה מערבה ולה חלל עגול (כ-4 מ' קוטר).
אתר 18 (נ"צ 218593/633791). קיר תמך (6–7 מ' גובה) במדרון התלול היורד מערבה, מתחת לאתרים 11–13. הקיר בנוי מאבנים עם סיתות שוליים ולו פינה בנויה היטב (איור 18). בנדבכים התחתונים משולבות אבני בנייה עתיקות.
אתר 19 (נ"צ 218506/633718). שתי גומחות חצובות במחשוף סלע אנכי, כנראה מתקן לקורת בית בד. נאספו חרסים מתקופת הברזל 2 ומן התקופה הממלוכית (איור 19).
אתר 20 (נ"צ 218470/633760). קיר טרסה בנוי אבני שדה גדולות שחלקן מסותתות, שולבו בו אבנים (0.6×0.8×1.0 מ') שנראה כי נלקחו מקיר מבנה קדום; על אחת האבנים סיתות שוליים.
אתר 21 (נ"צ 218350/633776). מערה.
אתר 25 (נ"צ 218937/634118). ערמת אבני בנייה על מדרון.
אתר 26 (נ"צ 218948/634117). קיר טרסה בנוי אבנים מהוקצעות בחלקן שבו משולבות אבני גוויל מעטות (איור 20).
אתר 27 (נ"צ 218952/634108). מדרגה חקלאית. במקומות אחדים הקיר מעובה, אולי שימש לבנייה.
אתר 28 (נ"צ 218956/634099). קיר טרסה (1 מ' גובה השתמרות) שנראים בו תיקונים, כנראה עקב התמוטטות.
אתר 29 (נ"צ 219077/634115). מדרגת עיבוד חקלאית. בשוליה ערמות סיקול שבהן שני שברי עמוד שיש, כנראה בן זמננו.
אתר 30 (נ"צ 218981/634110). ערמת סיקול.
אתר 31 (נ"צ 218891/634061). פינת מבנה שבה נראות אבנים עם סיתות שוליים וכן אבנים עתיקות שמידותיהן שונות (איור 21).
אתר 32 (נ"צ 218898/634060). שרידי מבנה רבוע בנוי אבני גוויל גדולות, אולי שומרה, לצד מדרגת עיבוד חקלאית.
אתר 33 (נ"צ 218884/634050). אולם גדול עם קמרונות צולבים, ייתכן שהוא קדום למבני הכפר. הקיר החיצוני המערבי נבנה בשני שלבים (איורים 22–24).
אתר 34 (נ"צ 218976/634292). שרידי מבנה מן התקופה הצלבנית הבנוי מאבנים מסותתות, חלקן עם סיתות שוליים.
אתר 35 (נ"צ 219069-95/634310-31). מדרגות עיבוד חקלאיות עם קירות תמך נמוכים.
אתר 36 (נ"צ 219042-58/634426-57). מדרגות עיבוד חקלאיות עם קירות תמך נמוכים.
אתר 37 (נ"צ 218986-9016/634377-438). מדרגות עיבוד חקלאיות עם קירות תמך נמוכים.
 
המבנה הצלבני שבאתרים 11–13 עשוי להיות שריד מאחוזה ששדותיה היו בעמק שלמרגלות הכפר. לא נמצא תימוכין לזיהוי המקום עם מי-נפתוח המקראית.