תחומי השטח הנסקר הם בצפון רחוב הפרחים בכוכב יאיר, במזרח ובדרום דרך הביטחון של היישוב ובמערב שכונת המגורים ומגרש המשחקים בצור יגאל. חלק ניכר מהשטח נטוע חורשת אורנים וחלקו המערבי מכוסה בערמות גדולות של עפר.   

בלב השטח השתמרה חורבת נשה שנפגעה בעבר מהכשרת דרכי ביטחון, מנטיעות ומשפכי עפר. בחורבה שרידי יישוב מהתקופות הישראלית, הפרסית, הרומית והביזנטית. בשנת 1997 נערכה באתר חפירת הצלה ונחשפו בה מבנה מהתקופה הרומית, מבנה נוסף מהתקופה הביזנטית ומערה מתקופת הברונזה התיכונה 2 (חדשות ארכיאולוגיות 116).
 
בחורבה מבנים המתנשאים לגובה כמה נדבכים (איור 3-1:1), בורות מים (איור 9-4:1) וגת (איור 10:1). מצפון-מערב לחורבה נחשפה ערמת סיקול (איור 11:1), דרך קדומה (איור 12:1), קבר ארגז (איור 13:1) וגת משוכללת הכוללת משטח דריכה ובסיס בורג (איור 14:1). ממערב לחורבה תועדו פתחי מערות, ייתכן מערות קבורה (איור 15:1, 16), כבשן (איור 17:1) ושתי גתות הכוללות משטח דריכה ובור איגום (איור 18:1).