שני המבנים (1 — 4 מ' קוטר; 2 — 2 × 4 מ') נבנו על גבי סלע שפולס. קירות מבנה 1

(0.6 מ' רוחב) נבנו משתי שורות אבני גוויל (0.4 מ' אורך מרבי) והשתמרו לגובה מרבי של שלושה נדבכים (0.5 מ'). בחלקו הפנימי של המבנה התגלה מתקן סגלגל בנוי מאבנים (0.7 × 1.0 מ', כ-0.4 מ' גובה). אל צדו המערבי של המבנה צמוד מבנה נוסף שהשתמר ממנו חדר עגול (כ-1.5 מ' קוטר). קירות מבנה 2 נבנו משורה אחת של אבני גוויל (0.5 מ' אורך מרבי) והשתמרו לגובה נדבך אחד. בשני המבנים לא התגלה מפלס חיים.
יתר המבנים שתועדו כוללים מבנה אחד גדול (כ-20 × 40 מ') ובו חצר מרכזית גדולה שסביבה שישה חדרים מעוגלים (3-2 מ' קוטר), מכלאה מעוגלת (6 × 13 מ') הצמודה למצוק ושישה מבנים בני חדר אחד עגול (3-2 מ' קוטר).
בחפירה לוקטו על פני השטח שרידים דלים של תעשיית כלי צור ובהם כמה גרעינים, להבים לא משובררים ופסולת תעשייה מתקופת הברונזה הקדומה 2. האתר הוא חלק מקבוצה גדולה של אתרים מתקופת הברונזה הקדומה 2 שנסקרה בהר הנגב. הממצא דומה לממצא באתרי התקופה באזור, בהם אתר המרוחק כ-500 מ' דרומה (Saidel, B. 2002. The Excavations at Rekhes Nafha 396 in the Negev Highlands, Israel. BASOR 325:37-63). בסקר שנערך באתר בעבר נמצא על פני השטח מגרד מניפה האופייני לתקופת הברונזה הקדומה 2 בנגב ובסיני (מפת הר נפחה [196], עמ' 189-188, אתר 447).

 

על סמך המכלאה שתועדה באתר נראה שישבו בו רועי צאן. בשל ריחוק האתר ממקור מים ניתן להניח שהיה זה אתר ארעי ששהו בו לתקופות קצרות בלבד. היעדר מפלס חיים בשני המבנים שנחפרו והממצא הדל שנלקט על פני השטח, מלמדים כנראה שהאתר ניטש סמוך להקמתו. תופעה דומה של מבנים ללא מפלס חיים הובחנה בחפירות באתרים בני תקופת הברונזה הקדומה בשלוחת קדש ברנע, המרוחקת כ-30 ק"מ מערבה וכן בדרום סיני (ר' חדשות ארכיאולוגיות פ-פא:49-48). אתרים אלה תוארכו לתקופת הברונזה הקדומה 2 על סמך ממצא דל של כלי צור וחרסים שלוקטו על פני השטח.