שטח 1. נחשפה מחצבה מלבנית (4.2×7.7 מ', 1.1 מ' עומק; איורים 3, 4), ובפינה הצפונית-מערבית שלה פתח חצוב של מערה שלא נחפרה (איור 3: חתך 1–1). סוף השימוש במחצבה מתוארך לתקופה הביזנטית על פי חרסים שחוקים שהתגלו במילוי המחצבה (L101 ,L100).

 
שטח 2. נחשף קבר ארגז חצוב (0.7×2.2 מ', 0.9 מ' עומק­; איור 5). בחפירת מילוי הקבר לא התגלו ממצאים מתארכים. בניקוי הסלע מדרום לקבר נמצא שבר של מקטרת עות'מאנית (איור 11:6) הקשורה לפעילות באתר בתחילת המאה הכ' לסה"נ.
 
שטח 3. על גבי מחשוף סלע (4.0×6.5 מ'; איורים 7, 8) התגלו מחצבה (L300) ושלושה פירים מלבניים שנחצבו לאחר תום השימוש במחצבה. הפירים הובילו לשלוש מערות קבורה שלא נחפרו. הפתח שבתחתית הפיר הצפוני-מערבי (L301) היה פתוח בעת החפירה והוא מוביל לחדר קבורה ובו שני מקמרים חצובים וארון קבורה מחרס. ארונות קבורה כאלה שימשו לקבורה בגליל המערבי בתקופה הרומית (עתיקות 151:33–162). בממצא הקרמי המיוחס לשלב השימוש במחצבה שפת קנקן ישר כתף מהתקופה הפרסית (איור 6:6) ושפת קנקן פניקי מהתקופה הרומית (איור 7:6). בממצא הקרמי מהמילוי שכיסה את פתחי מערות הקבורה סיר בישול מהתקופה הרומית (איור 3:6), בסיס אמפורה מיובאת (איור 9:6) ורעף ששימש לכיסוי ארון הקבורה (איור 10:6). על סמך הממצא הקרמי וממצא ארון החרס יש לתארך את זמן הפעילות במחצבה והשימוש בקברים לתקופה הרומית.
 
שטח 4. נחשף משטח סלע ועליו 4 ספלולים חצובים (0.15–0.30 מ' קוטר, 0.2–0.3 מ' עומק; איור 9). זמן חציבת הספלולים אינו ידוע.
 
שטח 5. נחשפה מחצבה קטנה (1.4×2.0 מ', 0.3 מ' עומק). בתעלות ניתוק האבן נראים סימני אזמל מתכת.
 
שטח 6. על משטח סלע התגלתה מחצבה קטנה ולידה מערה טבעית שגגה קרס. בתעלות ניתוק האבנים נראים סימני אזמל מתכת.
 
שטח 7. התגלה פיר מלבני חצוב (1.5×2.5 מ') מלא באדמת חמרה. פירים חצובים לצורך שתילת עצי פרי נמצאו ברחבי הגליל המערבי (עתיקות 48:*99–*104), ונראה שגם פיר זה נועד לכך.
 
שטח 8. נחשפה מחצבה גדולה (7×10 מ'; איור 10) על גבי משטח סלע. במילוי המחצבה (L802) נמצאה קערה מיובאת מהתקופה הביזנטית (איור 1:6). בחלק הצפוני של משטח הסלע נחשף קיר שדה (W1; אורך 6 מ') בנוי משני נדבכים של אבני גוויל ומושתת על הסלע. הקיר מתוארך לתקופה הביזנטית על פי חרסים שהתגלו לצדו, בהם קערה (איור 2:6) וקנקן (איור 8:6).
על פני הסלע בתחתית המחצבה נמצאו חרסים מתקופת הברזל בהם סיר בישול (איור 4:6) וקנקן (איור 5:6).
 
בשמונת שטחי החפירה נחשפו מחצבות אבן, מערות קבורה חצובות, ספלולים, פיר שתילה וקיר שדה. יש להניח שהמחצבות, מערות הקבורה והמתקנים החקלאיים שימשו את היישוב שהיה בתל עבדון בתקופות הרומית והביזנטית.