פתח המבנה (1 מ' רוחב) נקבע בצד מערב, והוא מוליך למזרח אל מסדרון צר (1 מ' רוחב) שהוביל לחדר סגלגל קטן (לוקוס 103) ולצפון-מערב אל החצר. קירות המבנה נבנו באבני גוויל גדולות והשתמרו בחלקם לגובה 2.2 מ'. פתחו של חדר 103 נבנה משני משקופים שעליהם מונחים לוחות אבן. חדר 103 תחום בשני קירות מעגליים

(W21 ,W20). קיר 20, החיצוני, נבנה משני פנים של אבנים; בפן הפנימי שלו השתמר ראשיתו של קמרון, שקירה כנראה את החדר. בין קיר 20 לקיר 21 יש חלל צר, המתחבר אל חדר 103 בפתח צר (כ-0.5 מ' רוחב) שנמצא בצדו המערבי של החדר. אל קירות 20 ו-21 ניגשת רצפה של אבני גוויל קטנות (לוקוס 50) שהושתתה על הסלע. בסביבת הרצפה התגלו כמה חרסים מצולעים ושחוקים, כנראה מהתקופה הרומית.

הקיר התוחם את החצר (W23, אורך 35 מ', רוחב מרבי 1.2 מ') נבנה באבני גוויל גדולות ובינוניות שהושתתו על הסלע. בפינה הצפונית-מערבית של החצר נחשפה רצפה של אבני גוויל קטנות, שהונחה על מילוי של אדמה ואבנים גדולות (לוקוס 106).