בחודש אפריל 2007 נערכה חפירת בדיקה בשוליו הדרומיים של האתר בגוש חלב (הרשאה מס' 5116-A*; נ"צ — רי"ח 24191-4/76982-5, רי"י 19191-4/26982-5; ר' חדשות ארכיאולוגיות 120). נחפר ריבוע אחד והתגלו מעט חרסים לא באתרם.